Duurzaamheid


Het team Duurzaamheid van de ODMH voert de taken uit voor duurzaamheid in brede zin. Wij richten ons in de regio Midden-Holland op samenwerking met derden, het verbinden van verschillende partijen, het vergroten van het kennis over de (on) mogelijkheden van duurzaamheid bij inwoners, bedrijven en collega’s en het creëren en ondersteunen van kansen hiervoor.

Contact

U kunt bellen met de ODMH 088 54 50 000 als u vragen heeft of nadere informatie wilt. U kunt dan vragen naar het team Duurzaamheid.