Duurzaamheid


Klimaatverandering, het schaarser worden van grondstoffen, aantasting van biodiversiteit en bedreigingen van gezondheid en leefomgevingskwaliteit zijn duurzaamheidsaspecten die in toenemende mate van maatschappelijk belang zijn.

Samenwerking

Vergunningverleners en handhavers dragen op basis van het Activiteiten- en Bouwbesluit zorg voor een goede milieukwaliteit en veilige en duurzame gebouwen. Milieuexperts adviseren over verbeteringen in leefomgevingskwaliteit met betrekking tot bijvoorbeeld lucht, bodem, natuur en geluid. Al deze kennis en ervaring wordt ook ingezet door de duurzaamheidexperts van de ODMH bij stimulerings-, ondersteunings- en adviseringstrajecten.

Medewerkers van Centrum Natuur- en Milieueducatie (CNME) De Zwanebloem doen voor onder andere basisscholen aan milieueducatie en -communicatie. Door een dergelijke aanpak bevordert de ODMH duurzamer gedrag en het draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van onze regiogemeenten.

Inwonersbijeenkomst Alphen aan den Rijn over duurzame energievoorziening

Op 4 februari om 20.00 uur stroomt het zalencentrum de Ridderhof in Koudekerk aan den Rijn vol. Ruim 80 bewoners van Hazerswoude Rijndijk en Kouderkerk aan den Rijn komen luisteren naar het hoe en waarom van een duurzame energievoorziening.

3 - 7 februari week van de Circulaire Economie

Maandag  3 februari tot en met  vrijdag 7 februari 2020 staat Nederland volledig in het teken van de Circulaire Economie. Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concreten handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

2050 energieneutraal, wat zijn de scenario's?

Samen met vijf regiogemeenten (Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk), de Provincie Zuid-Holland, de waterschappen uit de regio en een groot aantal andere stakeholders werkt de ODMH aan de Regionale Energiestrategie (RES).

Zon en wind, de inwoners mogen het zeggen

Mirthe Heikens van de ODMH en Jody de Graaf, gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn samen geïnterviewd voor het e-magazine VNG Realisatie. In dit interview vertellen zij over een bewonersparticipatietraject waarin bewoners  mee konden denken en praten over mogelijke locaties voor wind- en zonne-energie in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Zon op bedrijventerreinen

Zonnepanelen kunnen een goede investering zijn. Ze bieden in veel gevallen financieel voordeel, maar hebben ook op andere vlakken meerwaarde. Denk aan uitstraling en imago. Maar hoeveel en welke zonnepanelen schaft u aan? Waar? En welke subsidies zijn er? In het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ wordt u van a tot z begeleid.