Duurzaamheid


Klimaatverandering, het schaarser worden van grondstoffen, aantasting van biodiversiteit en bedreigingen van gezondheid en leefomgevingskwaliteit zijn duurzaamheidsaspecten die in toenemende mate van maatschappelijk belang zijn.

Samenwerking

De ODMH voert in de regio Midden-Holland voor de aangesloten gemeenten, de inwoners en de ondernemers werkzaamheden uit die betrekking hebben op deze aspecten. In overleg met zijn regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland werken bij de ODMH de verschillende teams samen aan die aspecten.

Experts

Vergunningverleners en handhavers dragen op basis van het Activiteitenbesluit- en het Bouwbesluit zorg voor een goede milieukwaliteit en veilige en duurzame gebouwen. Milieuexperts adviseren over verbeteringen in leefomgevingskwaliteit met betrekking tot bijvoorbeeld: lucht, bodem, natuur en geluid.

Medewerkers van Centrum Natuur- en Milieueducatie (CNME) De Zwanebloem bevorderen duurzaam gedrag. Dit gebeurt door inzet van milieueducatie en -communicatie voor kinderen en jongeren op scholen en voor volwassenen.

Integraliteit

Al deze kennis en ervaring wordt ingezet door de duurzaamheidsexperts van de ODMH bij stimulerings- en adviseringstrajecten van onze regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland. Deze integrale aanpak draagt bij aan het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen van onze regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland.

Week van de circulaire economie

Maandag 14 januari tot en met  vrijdag 18 januari 2019 is het de landelijke Week van de Circulaire Economie. In heel Nederland vinden meer dan honderd evenementen plaats waarin de circulaire economie centraal staat.

2050 energieneutraal, wat zijn de scenario's?

Samen met vijf regiogemeenten (Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk), de Provincie Zuid-Holland, de waterschappen uit de regio en een groot aantal andere stakeholders werkt de ODMH aan de Regionale Energiestrategie (RES).

Zon en wind, de inwoners mogen het zeggen

Mirthe Heikens van de ODMH en Jody de Graaf, gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn samen geïnterviewd voor het e-magazine VNG Realisatie. In dit interview vertellen zij over een bewonersparticipatietraject waarin bewoners  mee konden denken en praten over mogelijke locaties voor wind- en zonne-energie in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Minisymposium voor informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Op donderdag 28 maart heeft het  minisymposium ‘Wet milieubeheer, de omgekeerde bewijslast’ plaatsgevonden in Gouda. Op 1 juli 2019 wordt de Informatieplicht Energiebesparing van kracht, dit wordt ook wel de omgekeerde bewijslast genoemd.

zon op bedrijventerreinen

Zon op bedrijventerreinen

Zonnepanelen kunnen een goede investering zijn. Ze bieden in veel gevallen financieel voordeel, maar hebben ook op andere vlakken meerwaarde. Denk aan uitstraling en imago. Maar hoeveel en welke zonnepanelen schaft u aan? Waar? En welke subsidies zijn er? In het traject ‘Zon op Bedrijventerreinen Gouda’ wordt u van a tot z begeleid.