Inkoop


Hier vindt u alle informatie over de ODMH als aanbestedende dienst. Aanbesteden doet de omgevingsdienst als ze een levering of dienst nodig heeft.

De ODMH koopt een levering of dienst in door middel van een Europese of Nationale aanbestedingsprocedure. Hiervoor zijn Inkoop- een aanbestedingsregels opgesteld, zie Algemene inkoopvoorwaarden ODMH 2017 (pdf, 328 kB). Deze voorwaarden gelden per 23 november 2017.

Nationale en Europese aanbestedingen

Alle Nationale- en Europese aanbestedingen worden door de omgevingsdienst gepubliceerd op TenderNed.
Hier vindt u op één plek alle Nationale- en Europese aanbestedingen van de Nederlandse overheid. U kunt hier ook de aanbestedingen van de ODMH vinden.

Onderhandse aanbestedingen

De ODMH is niet geïnteresseerd in toekomstige onderhandse aanbestedingen. Wij werven mogelijke externe kandidaten via www.inhuurdeskodmh.nl/.