Young ODMH


Bij de ODMH vinden we het van belang dat onze jonge professionals elkaar weten te vinden! Daarom is Young ODMH (YO) sinds april 2019 een feit. YO is een platform voor jonge ambtenaren die werkzaam zijn bij de ODMH.

Waarom YO?

YO biedt onze jonge professionals (tot en met 35 jaar)de mogelijkheid om gezamenlijk te werken aan hun ontwikkeling zowel persoonlijk als professioneel. YO richt zich op cohesie binnen haar doelgroep. Ze draagt bij aan verbinding met de rest van de organisatie en met jonge mensen buiten de organisatie.

Activiteiten

Een brainstormsessie, lunch (met gastsprekers), een bedrijfsbezoek of een borrel; de activiteiten zijn divers. Uitgangspunt is dat de activiteiten bijdragen aan de strategische thema’s van de organisatie. Zo hebben YO medewerkers in februari 2020 een bezoek gebracht aan ‘Blue City’, een locatie met meerdere ondernemingen die zo veel mogelijk circulair ondernemen, verslag bezoek Blue City. Voor het najaar 2020 komt een online training op het programma.

Warm hart

De directie en MT dragen dit initiatief van jonge medewerkers een warm hart toe. Vernieuwende plannen van deze nieuwe generatie zien ze met enthousiasme tegemoet. YO krijgt daarom de ruimte om hun ideeën en pitches te delen met het MT. Als het MT mogelijkheden ziet voor een activiteit dan kan het gerealiseerd worden.

YO: “Wees welkom!”

Als YO bieden we jou een platform om je ideeën en uitdagingen met andere YO'ers uit te wisselen. Wij vinden het leuk als ook jij deelneemt aan een (online) bijeenkomst waarbij we elkaar kunnen inspireren, of gewoon kunnen bijpraten onder het genot van een drankje. Natuurlijk kan je ook zelf een activiteit organiseren!