Digitale kaarten


Naast het beheren en maken van nieuwe kaartlagen neemt de ontwikkeling van online GIS-applicaties steeds meer toe.

GIS staat voor Geografische Informatie Systemen. Voorbeelden hiervan zijn dynamische en interactieve storymaps, 3D-scenario’s of webapps.

ODMH GIS Hub

Al deze informatie is op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar gesteld in de ODMH GIS Hub.

Hier zijn per thema en per gemeente eenvoudig alle producten, gemaakt door de ODMH, te vinden en te bekijken. De GIS Hub wordt regelmatig geactualiseerd wanneer nieuwe GIS-applicaties ontwikkeld worden.

Atlas Midden-Holland

De ODMH probeert zo veel mogelijk informatie over de leefomgeving digitaal te ontsluiten via kaarten. Dit wordt beheerd in de Atlas Midden-Holland.

Eigendomsrechten

De ODMH GIS Hub is eigendom van de ODMH. Kopiëren, verspreiden of reproduceren van deze website en databank als geheel is niet toegestaan. Het is niet toegestaan informatie van deze website waar intellectuele eigendomsrechten op rusten (zoals logo’s, merken, kaartmateriaal en rapporten van adviesbureaus) te verspreiden of te kopiëren of anderszins te hergebruiken zonder toestemming van de rechthebbende.