Duurzame mobiliteit


Door de centrale ligging van de regio Midden-Holland in de Randstad, vinden hier veel transportbewegingen plaats met substantiële CO2- en andere emissies als gevolg. Het verbruik van brandstoffen voor transport bedraagt ongeveer een derde van het energieverbruik in de regio. Daarom is verduurzamen van mobiliteit binnen de regio een belangrijk thema.

Door het nemen van kilometer- en brandstof-besparende maatregelen bij de bedrijven en door het toepassen van schonere brandstoffen|technieken kan een substantiële vermindering van de CO2- en luchtverontreinigende emissies gerealiseerd worden.

In 2020 wordt een Regionaal Mobiliteitsprogramma opgesteld met als doel de realisatie van de afspraken uit het Klimaatakkoord over CO2-reductie. De ODMH ondersteunt in dit proces. Daarnaast dragen wij op de volgende manier bij aan de verduurzaming van de mobiliteit in de regio:

  • Tijdens energiecontroles bij bedrijven maakt de ODMH dit thema bespreekbaar. Wij bieden een vervoerscan aan de bedrijven;
  • De ODMH adviseert de regiogemeenten over verduurzaming van eigen mobiliteit en het vervullen van een voorbeeldfunctie;
  • De ODMH brengt locaties in beeld waar het tanken van nieuwe brandstoffen mogelijk gemaakt kan worden.

Verder verlenen wij de vergunningen voor bijvoorbeeld waterstof-tankstations.


Overige informatie