Duurzame mobiliteit


Door de centrale ligging van de regio Midden-Holland in de Randstad, vinden hier veel transportbewegingen plaats. De regio Midden-Holland is in de nabijheid van de internationale vervoersknooppunten Schiphol en Rotterdam gelegen, wordt doorkruist door de verkeersaders A12, A20 en N11, de vaarwegen de Lek en de Gouwe en verschillende spoorwegen.

Daarnaast is het een forensenregio waar veel personenvervoer naar de omliggende grote steden plaats vind.

Ruim een derde van de energieverbruik in de regio is toe te wijden aan brandstoffen voor transport. Door het nemen van kilometer- en brandstof-besparende maatregelen bij de bedrijven en door het toepassen van schonere brandstoffen en technieken kan een substantiële vermindering van de CO2- en luchtverontreinigende emissies, het geluidhinder en de filevorming in de regio en de Randstad gerealiseerd worden.

De ODMH draagt op de volgende manier bij aan de verduurzaming van de mobiliteit in de regio:

  • Tijdens energiecontroles bij bedrijven maakt de ODMH dit thema bespreekbaar. Wij bieden een vervoerscan aan de bedrijven;
  • De ODMH adviseert de regiogemeenten over verduurzaming van de eigen mobiliteit en het vervullen van een voorbeeldfunctie;
  • De ODMH brengt locaties in beeld waar het tanken van nieuwe brandstoffen in bestemmingplannen mogelijk gemaakt kan worden.
  • Daarnaast verleent de ODMH de vergunningen voor bijvoorbeeld waterstof-tankstations.

Duurzame mobiliteit._aangepast