Wet kwaliteitsborging voor het bouwen


Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Tegelijk met de Omgevingswet wordt ook gefaseerd de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) ingevoerd.

Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen. De Wkb geldt niet meteen voor alle bouwwerken. Als u na 1 januari 2024 uw voornemen tot bouwen indient, moet u rekening houden met de Wkb.

Nu toetsten uw gemeente of wij vooraf of uw bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Vanaf 1 januari 2024 moet een kwaliteitsborger deze toets doen voor bouwwerken met een laag risico (Gevolgklasse I). Deze kwaliteitsborger moet u zelf inhuren.

De Wkb wordt gefaseerd ingevoerd

Deze wet wordt vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs ingevoerd en geldt specifiek voor (ver)bouwplannen.

  • Vanaf 1 januari 2024 geldt de wet voor nieuwbouwplannen voor weinig risicovolle bouwwerken.
  • Op zijn vroegst op 1 januari 2025 volgen dan de verbouwplannen voor weinig risicovolle bouwwerken.
  • Pas op zijn vroegst in 2029 zal de wet voor alle bouwplannen in werking treden.

Als initiatiefnemer huurt u een kwaliteitsborger in die toeziet op de kwaliteit van uw bouwplan. Daarmee verandert de rol van de gemeente of ODMH. Wij toetsen vooraf alleen nog op ruimtelijke aspecten. Ook controleren we de dossiers op volledigheid en beoordelen we het borgingsplan van de partijen in het bouwproces. Voorlopig geldt de Wkb alleen voor kleine bouwobjecten zoals bedrijfshallen en grondgebonden woningen.

Veelgestelde vragen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen