Wet kwaliteitsborging voor het bouwen


Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Tegelijk met de Omgevingswet wordt ook gefaseerd de Wet Kwaliteitsboring voor bouwen (Wkb) ingevoerd.

Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen. De Wkb geldt niet meteen voor alle bouwwerken. Als u na 1 januari 2024 uw voornemen tot bouwen indient, moet u rekening houden met de Wkb.

Nu toetst de gemeente of Omgevingsdienst vooraf of uw bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Vanaf 1 januari 2024 is dit niet meer het geval voor bouwwerken met een laag risico (Gevolgklasse I). Dit doet de kwaliteitsborger. Deze huurt u zelf in.

De Wkb wordt gefaseerd ingevoerd

Deze wet wordt vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs ingevoerd en geldt specifiek voor (ver)bouwplannen. Vanaf 1 januari 2024 geldt de wet voor nieuwbouwplannen voor weinig risicovolle bouwwerken. Op 1 juli 2024 volgen dan de verbouwplannen voor weinig risicovolle bouwwerken. Pas op zijn vroegst in 2029 zal de wet voor alle bouwplannen in werking treden.

Als initiatiefnemer huurt u een kwaliteitsborger in die toeziet op de kwaliteit van uw bouwplan. Daarmee verandert de rol van de gemeente of Omgevingsdienst. Voortaan toetst de gemeente of Omgevingsdienst vooraf alleen nog op ruimtelijke aspecten, controleert ze de dossiers op volledigheid en beoordeelt ze het borgingsplan van de partijen in het bouwproces. Voorlopig geldt de wet alleen voor kleine bouwobjecten zoals bedrijfshallen en grondgebonden woningen.

Veelgestelde vragen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen