Natuur


De ODMH adviseert zijn regiogemeenten over ecologie. Bij ruimtelijke ontwikkelingen en/of bij werkzaamheden in de openbare ruimte hebben wij te maken met natuurwet- en regelgeving.

Contact

U kunt bellen met de ODMH, 088 54 50 000 als vragen heeft of nadere informatie wilt. U kunt vragen naar het team ROM, Externe Veiligheid en Ecologie.

Programmatische aanpak stikstof_verkleind

Uitspraak adviescommissie Stikstofproblematiek 'Niet alles kan'.

Op 29 mei haalde de Raad van State een streep door de Programmatische Aanpak Stikstof. Recentelijk heeft de adviescommissie Stikstofproblematiek onder leiding van Jan Remkes advies uitgebracht aan het kabinet, onder welke voorwaarden op korte termijn weer toestemming kan worden verleend aan activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken. 'Niet alles kan' is de titel.

Raad van State_PAS_verkleind

Raad van State accepteert PAS niet

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Met de PAS kan er namelijk alvast toestemming worden gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor de natuur. En dat mag niet.