Omgevingsvergunning aanvragen


Op deze pagina vindt u algemene informatie over het aanvragen van een  Omgevingsvergunning en wat daarbij komt kijken.

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en (bouwvergunning)/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken (milieuvergunning).

Aanvragen Omgevingsvergunning:

  • Een Omgevingsvergunning wordt aangevraagd via het Omgevingsloket. Zowel eigenaren van bedrijven als particulieren dienen hier hun aanvragen in.
  • Op Infomil.nl/omgevingsloket vindt u een korte toelichting over het gebruik van het Omgevingsloket en ook ‘veel gestelde vragen’.
    Let op! Eigenaren van bedrijven dienen in het bezit te zijn van E-herkenning en particulieren van DigiD om te kunnen inloggen in het Omgevingsloket.
  • Wat is de procedure na het invoeren van mijn gegevens voor de benodigde vergunning? 
    Voor de reguliere procedure is dat acht weken. Voor de uitgebreide procedure is dat zesentwintig weken. De uitgebreide procedure geldt vooral als er voor het verlenen van de vergunning belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig is.
    Uw aanvraag wordt onder andere getoetst op volledigheid. Het kan zijn dat u aanvullende gegevens moet indienen en dat hierdoor de procedure langer duurt.
  • Meer informatie over de reguliere en de uitgebreide procedure.

Meer weten over Bouwen en wonen

Meer weten over Milieu