Klacht dienstverlening ODMH


De ODMH streeft ernaar om zijn taken zo goed mogelijk te verrichten. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de dienstverlening van ons. Als dat zo is dan horen wij dit graag van u, voor meer informatie zie Klachtenverordening ODMH (pdf, 281 kB).

U kunt een klacht indienen via:

  • mail: info@odmh.nl;
  • telefoon: 088 54 50 000;
  • post: Omgevingsdienst Midden-Holland, postbus 45, 2800 AA te Gouda.

Spoedeisende klacht

  • Heeft u last van geluid of stank dan kunt u een melding doen via het meldingsformulier.
  • Heeft u een spoedeisende klacht zoals een acuut onveilige situatie met gevaarlijke stoffen, een asbestbrand of bodemverontreiniging bel dan direct met  0888 333 555 (Milieuklachtenlijn). Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
  • Als er een levensbedreigende situatie is bel dan eerst met 112.