Informatieplicht energiebesparing bedrijven


Bent u ondernemer? Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan bent u sinds 1 juli 2019 verplicht om uw energiebesparende maatregelen door te geven aan de RVO. Sinds 1 juli 2023 zijn de regels verandert waardoor nu ook vergunningplichtige bedrijven en de glastuinbouwsector aan de informatieplicht moeten voldoen. De Informatieplicht energiebesparing is een manier om de energiebesparing in Nederland te versnellen.

Wilt u weten of uw bedrijf/instelling moet voldoen aan deze verplichting? Met behulp van de Wetchecker energiesparing komt u dit te weten.

Stappenplan informatieplicht

Uw bedrijf/instelling is informatieplichtig en wat nu? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een stappenplan opgesteld die u kunt doorlopen. In het kort dient u het volgende te doen:

  • Stap 1: Bepaal, via Wetchecker energiebesparing, of u een informatie- en energiebesparingsplicht hebt;
  • Stap 2: Bepaal welke erkende maatregelen voor u van toepassing zijn;
  • Stap 3: Vraag op tijd eHerkenning aan;
  • Stap 4: Log in op het eLoket;
  • Stap 5: Vul de rapportage in per WM inrichting;
  • Stap 6: Rapportage indienen.

Kijk op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor nadere informatie over deze stappen.

Wat doet de ODMH

De RVO meldt de ODMH welke bedrijven gerapporteerd hebben.
De bedrijven/inrichtingen die niet gerapporteerd hebben worden door de ODMH aangeschreven of benaderd;

De ODMH beoordeelt uw rapportage en gebruikt de informatie om te controleren of uw bedrijf voldoet aan de gestelde eisen. Verplichte energiebesparende maatregelen zijn maatregelen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn.

Om bedrijven hierbij te ondersteunen zijn Erkende maatregelenlijsten (EML) gepubliceerd. De erkende maatregelenlijst geeft bij elke maatregel aan of het op een zelfstandig moment of natuurlijk moment uitgevoerd dient te worden. Maatregelen met een zelfstandig moment zijn maatregelen die al doorgevoerd hadden moeten zijn binnen uw bedrijf. De natuurlijke moment-maatregelen moeten uitgevoerd worden bij groot onderhoud, vervanging of een defect. Als we bij u op controle zijn geweest krijgt u een brief met de informatie die op u van toepassing is.

U kunt bij de ODMH terecht voor vragen over energiebesparing in zijn algemeenheid en de handhavingsprocedure, via 088 54 50 000. U dient dan te vragen naar het team Energiebesparing bij bedrijven. Ook kunt u uw vraag mailen naar energie@odmh.nl.

Meer informatie