Het nieuwe Omgevingsloket


Onder de Omgevingswet moet u een Omgevingsvergunning straks aanvragen via het nieuwe Omgevingsloket. Dit loket vervangt drie bestaande toepassingen die u nu mogelijk nog gebruikt:

  • Het Omgevingsloket online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl

In het nieuwe omgevingsloket kunt u straks drie dingen doen: de vergunningcheck, regels op de kaart bekijken en het aanvragen van een Omgevingsvergunning.

Vergunningcheck

Wilt u een werkzaamheid uitvoeren in uw omgeving? Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwen / verbouwen van uw woning of bedrijf, het kappen van een boom of het aanleggen van een uitrit? Start dan altijd met de vergunningcheck. Met behulp van vragenbomen wordt inzichtelijk welke verplichtingen op een locatie gelden. In deze vragenbomen zijn de regels van het rijk, de waterschappen, de provincie en de gemeente verwerkt. Na het invullen van alle vragen komen uit uw vergunningcheck één of meerdere activiteiten. Per activiteit leest u wat u moet doen. Zo kan een activiteit vergunningsplichtig, meldingsplichtig, informatieplichtig of vergunningsvrij zijn.

Regels op de kaart

Een ander onderdeel van het Omgevingsloket zijn de Regels. Op de kaart vindt u de Regels die op een bepaalde locatie gelden. Dit zijn officiële besluiten van overheden, zoals omgevingsplannen en omgevingsverordeningen. Daarmee is het voor u mogelijk om te toetsen of een toekomstig plan een kans van slagen heeft.

Aanvragen van een Omgevingsvergunning

Het daadwerkelijk aanvragen van de Omgevingsvergunning(en) of indienen van een melding verloopt ook via het nieuwe Omgevingsloket. Het is mogelijk dat u niet op hetzelfde moment goedkeuring krijgt voor alle activiteiten. Pas nadat u bij alle activiteiten voldoet aan de wettelijke verplichtingen, kunt u starten met uw werkzaamheden.

Contact

Is de uitkomst uit de vergunning check: 'Neem contact op met de ODMH'. Vraag dan een vooroverleg aan via info@odmh.nl of bel 088 - 54 50 000.

Heeft u andere vragen? Mogelijk staat uw antwoord tussen de veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan telefonisch contact op via 088 - 54 50 00 of mail info@odmh.nl.


Animatie het nieuwe Omgevingsloket

Hoe werkt de vergunningcheck?

Bekijk hieronder waar u op moet letten als u een Omgevingsvergunning wilt aanvragen.