Het nieuwe Omgevingsloket


Onder de Omgevingswet moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Dit loket vervangt drie bestaande toepassingen die u mogelijk eerder gebruikte:

  • Het Omgevingsloket online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl

In het nieuwe omgevingsloket kunt u drie dingen doen: de vergunningcheck, regels op de kaart bekijken en het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Vergunningcheck

Wilt u een werkzaamheid uitvoeren in uw omgeving? Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwen / verbouwen van uw woning of bedrijf, het (laten) plaatsen van een dakkapel, het kappen van een boom of het aanleggen van een uitrit? Doe dan altijd de vergunningcheck. Door het beantwoorden van vragen ziet u welke verplichtingen op een locatie gelden. In de vergunningcheck zijn de regels van het rijk, de waterschappen, de provincie en de gemeente verwerkt. Uit de vergunningcheck komen één of meerdere activiteiten. Per activiteit leest u wat u moet doen. Zo kan een activiteit vergunningsplichtig, meldingsplichtig, informatieplichtig of vergunningsvrij zijn.

Regels op de kaart

Een ander onderdeel van het Omgevingsloket zijn de Regels. Op de kaart vindt u de Regels die op een bepaalde locatie gelden. Dit zijn officiële besluiten van overheden, zoals omgevingsplannen en omgevingsverordeningen. Daarmee kunt u voor uzelf toetsen of een toekomstig plan een kans van slagen heeft.

Aanvragen van een omgevingsvergunning

Het daadwerkelijk aanvragen van de omgevingsvergunning(en) of indienen van een melding verloopt ook via het Omgevingsloket. Het is mogelijk dat u niet op hetzelfde moment goedkeuring krijgt voor alle activiteiten. Pas nadat u bij alle activiteiten voldoet aan de wettelijke verplichtingen, kunt u starten met uw werkzaamheden.

Let op!: vul uw aanvraag zo volledig mogelijk in. Voor uw aanvraag zijn er een aantal verplichte vragen. Andere vragen zijn niet verplicht om te beantwoorden, maar wel belangrijk. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt.

Vragen?

Is de uitkomst uit de vergunning check: 'Neem contact op met de gemeente'. Of heeft u andere vragen. Kijk eerst bij  de veelgestelde vragenMogelijk staat uw antwoord hier al tussen.


Animatie het nieuwe Omgevingsloket

Animatie Vergunningcheck en aanvragen

In deze animatie krijgt u uitleg over de Vergunningcheck en een aanvraag indienen. Het loket wordt stap voor stap toegelicht. De eerste zes minuten gaan over de Vergunningcheck. Vanaf minuut 6:10 gaat het over het indienen van een aanvraag.

Hoe werkt de vergunningcheck?

Bekijk hieronder waar u op moet letten als u een Omgevingsvergunning wilt aanvragen.