Convenant Regionale Energiestrategie MH 2018-2015


Op 5 april is het Convenant 2018 – 2025 Regionale Energiestrategie Midden-Holland ondertekend.
Tijdens de Stuurgroep Regionale Energiestrategie hebben de deelnemende partijen hun handtekening gezet. Daarmee spreken zij af samen te werken aan een energie- en klimaat neutrale en fossiele energievrije regio, om zo bij te dragen aan de nationale en internationale klimaat- en energiedoelstellingen.

De zes gemeenten van de regio Midden-Holland, de Provincie Zuid-Holland en de drie waterschappen in de regio zetten samen met o.a. netbeheerders, woningcorporaties, bedrijfsleven, energiecoöperaties en NGOO’s zoals Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hun schouders onder de energietransitie. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is trekker van het traject. De ondertekening van het Convenant is de volgende stap naar een energie- en klimaatneutrale regio in 2050.

Meer informatie