Convenant Regionale Energiestrategie MH 2018-2025


Op 5 april is het Convenant 2018 – 2025 Regionale Energiestrategie Midden-Holland ondertekend.

Daarmee spreken de zes gemeenten van de regio Midden-Holland, de drie waterschappen en maatschappelijke organisaties, waaronder netbeheerders, woningcorporaties, bedrijfsleven, energiecoöperaties en NGO's zoals Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland af samen te werken aan een energie- en klimaatneutrale en fossiele energievrije regio.

Dit convenant vormt het eindresultaat van de pilotfase voor de Regionale energiestrategie en een begin voor de doorstart naar het opstellen van de definitieve Regionale energiestrategie in het kader van het Klimaatakkoord.  De ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) was trekker van het eerste traject en kwartiermaker voor het vervolg.