Missie en visie


Missie

  • De Omgevingsdienst Midden-Holland is een toonaangevende organisatie die bijdraagt aan een veilige, duurzame en gezonde samenleving;
  • De ODMH voert daartoe (wettelijke) taken uit op het gebied van milieu en bouw- en woningtoezicht in opdracht van de gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland;
  • De dienst is van èn voor zijn deelnemende partijen en is de rechterhand van de deelnemers bij de ontwikkeling van beleid.

Visie

  • De Omgevingsdienst Midden-Holland ontwikkelt zich tot een gebiedsautoriteit in het Groene Hart met een hoogwaardige, innovatieve en betaalbare dienstverlening;
  • We werken samen op relevante beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, verkeer en water om zo een optimale omgevingskwaliteit te realiseren;
  • De medewerkers van de ODMH zijn deskundig, klantgericht, betrouwbaar en werken doelgericht.