Milieu


De ODMH voert de volgende milieutaken uit voor de regiogemeenten:

  • verlenen van milieuvergunningen
  • toezicht houden op en handhaving van milieuregels
  • geven van adviezen over  ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid.

Tevens behandelt de ODMH de vergunningaanvragen voor slootdempingen voor de hele provincie Zuid-Holland.

Contact

U kunt bellen met de ODMH via 088 54 50 000 als u vragen heeft of nadere informatie wilt. U kunt dan vragen naar het team Bedrijven.

Vragen