Leges


Leges zijn bedragen die in rekening worden gebracht door de overheid, in ruil voor het gebruik van diensten. Met de komst van de Omgevingswet kunnen provincies en gemeenten ook leges heffen voor de omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten (MBA's).

Dit betekent dat u leges moet betalen voor de behandeling van uw vergunningaanvraag. En dat is anders dan u misschien gewend bent.

Waarom nu wel milieuleges?

Door de Omgevingswet wordt er in een omgevingsvergunning verschillende activiteiten bij elkaar gebracht. Dit zorgt ervoor dat er straks over sommige activiteiten in dezelfde vergunning wel leges mogen worden geheven en over andere niet. Dat is verwarrend. Daarom is de keuze gemaakt om overal leges voor te rekenen.

Hoe zit het in uw gemeente?

De provincie is bezig met een legesverordening waarin staat in welke gevallen en door wie leges moeten worden betaald. Hierover vindt u hier binnenkort meer informatie. De leges kunnen per gemeente verschillen. Bekijk hieronder welke leges u in uw gemeente moet betalen:

Hoe zit het in de provincie Zuid-Holland

Bekijk hieronder welke leges u in de provincie Zuid-Holland moet betalen: