EPBD III


EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) is de Europese regelgeving waarin beschreven staat waaraan de energieprestatie van gebouwen dient te voldoen. Op 10 maart 2020 zijn de eisen van de EPBD III opgenomen in het Bouwbesluit, waardoor het vanaf dat moment ook een directe eis is waaraan voldaan dient te worden.

Waarom?

Deze regelgeving heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energiegebruik daalt.

Waar gaan de eisen/verplichtingen over?

  • Systeemeisen technische bouwsystemen
  • Technische keuringen airco en verwarming
  • Laadinfrastructuur elektrisch vervoer
  • Gebouwautomatisering- en controlesystemen
  • Zelfregulerende apparatuur

Wie is verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichting?

De verantwoordelijkheid ligt bij de gebouweigenaar en/of huurder van een gebouw.

In de praktijk zal de verantwoordelijkheid vooral bij de gebouweigenaar liggen. Stel dat de huurder zelf de installatie heeft aangeschaft en deze is onderdeel van een groter geheel. Dan kan het complexer liggen.

Wat moet ik doen als gebouweigenaar?

Bent u eigenaar van een gebouw dan kunnen de eisen uit de EPBDIII van toepassing zijn.
Zorg dat u voldoet aan de eisen uit de EPBDIII.
Veel van de eisen zijn / worden geldig bij nieuwbouw, renovatie of bij vervanging van de installaties.
Uw installateur en/of bouwbedrijf zou u moeten kunnen vertellen of de installaties voldoen aan de eisen.

In het volgende overzicht kunt u zien wanneer welke eisen van toepassing zijn: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/04/epbd-eisen-aan-gebouwen.pdf

Keuring van installaties.
De eisen met betrekking tot keuring van verwarmings- en koelinstallaties zijn nu direct van toepassing. Dus ook oudere installaties moeten daar aan voldoen. In het volgende stroomschema kunt u zien of uw installatie moet voldoen aan de keuringsplicht en wanneer: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/04/epbd-keuringsplicht-energieprestatie-infographic.pdf

Bij het kiezen van een installateur is het raadzaam om een deskundige in te huren met een diploma EPBD:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/installatiekeuringen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: