Omgevingswet


Wat is de Omgevingswet?

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven: De Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. In de Omgevingswet staan alle regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Bekijk de animatie hieronder voor meer informatie over de Omgevingswet.

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

 • U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis of uw tuin. Zoals het plaatsen van een dakkapel. Maar ook als u een evenement wilt organiseren, een boom wilt kappen of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet dan uitzoeken of u een vergunning nodig hebt. Dat kan online in het Omgevingsloket.
 • Gaat er iets veranderen in uw omgeving? Bijvoorbeeld omdat iemand anders iets wil bouwen of verbouwen? Dan kunt u belanghebbende zijn. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om uw mening over die plannen te geven. Dit noemen we participatie.

Tot 1 januari 2024

Heeft u al een vergunning gekregen? Dan blijft deze gewoon geldig. U raakt een verleende vergunning niet kwijt door invoering van de Omgevingswet. Heeft u voor 2024 wel een aanvraag ingediend, maar nog geen vergunning gekregen? Dan nemen we uw aanvraag in principe in behandeling volgens het oude recht. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Informatie voor gemeenten

Informatie voor gemeenten

Werkt u bij een gemeente en wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de bruidsschat of het basisadvies Omgevingsplan? klik dan op de knop informatie voor gemeenten.

Wat doet de ODMH

Onze taken veranderen niet door de Omgevingswet. Hieronder leest u voor welke gemeenten wij werken en wat wij precies voor uw gemeente doen.

Wij werken voor de volgende gemeenten

 • Alphen aan den Rijn
 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Gouda
 • Krimpenerwaard
 • Waddinxveen
 • Zuidplas

Milieutaken

Voor alle gemeenten in onze regio voeren we milieutaken uit. Dit betekent dat we vergunningen verlenen, dat we toezicht houden en handhaven op de naleving van milieuregels. En dat we ondersteunen bij ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. Wij adviseren de gemeenten ook over milieuaspecten bij ruimtelijke plannen. Denk hierbij aan bodem, archeologie, geluid, lucht en ecologie.

Bouw- en woningtoezicht

Daarnaast voeren wij bouw- en woningtoezicht en advisering uit voor de volgende gemeenten:

 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Gouda
 • Waddinxveen
 • Zuidplas

Taken voor de provincie Zuid-Holland

Ook voor de provincie Zuid-Holland voeren we taken uit:

 • Ook bij een aantal bedrijven waar de provincie bevoegd gezag is, voeren we milieutaken uit. Dit betekent dat we vergunningen verlenen, dat we toezicht houden en handhaven op de naleving van milieuregels.
 • Voor alle bedrijven waar de provincie bevoegd gezag is voeren wij de briks-taken uit. Dat staat voor bouwen, reclame, inrit, kappen en slopen.
 • We ondersteunen de provincie bij de ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid.
 • We adviseren de provincie over milieuaspecten bij ruimtelijke plannen.
 • We houden toezicht op de kwaliteit en veiligheid van officiële zwemwaterlocaties en badinrichtingen voor het gehele grondgebied van de provincie Zuid-Holland.

Aanspreekpunt bij vragen

 • De ODMH is het eerste aanspreekpunt voor milieuvragen in de gemeente Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.
 • Voor vragen over bouwen is de OMDH het eerste aanspreekpunt voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas.

Heeft u vragen? Kijk dan eerst bij veelgestelde vragen of het antwoord op uw vraag er tussen staat. Heeft u een andere vraag, heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding. Of wilt u een overleg aanvragen? Neem dan contact op via info@odmh.nl of telefonisch via:

Maandag tot en met donderdag: 08.30 tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 - 13.00 uur

 • Algemene nummer: 088 – 54 50 000
 • Afdeling Bouw- en woningtoezicht: 088 - 54 50 001

Woont u in de gemeente Gouda? Neem dan contact op met uw gemeente bij vragen.