Handhavingsbeschikkingen


ODMH publiceert de handhavingsbeschikkingen die zijn opgelegd aan de bedrijven die onder het bevoegd gezag van de Provincie Zuid-Holland vallen.
Let op: de handhavingsbeschikkingen van de BRZO en de Rie-4 bedrijven vallen hier niet onder!

De ODMH inspecteert de bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan handhaaft de ODMH en legt een handhavingsbeschikking op, zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang.