Digitale communicatie


Vanaf maandag 13 februari ontvangt iedereen die digitaal een besluit bij ons aanvraagt zo veel mogelijk onze antwoordbrieven of besluiten via  ‘jeleefomgeving.nl’. Deze brieven en besluiten sturen wij dan niet meer per post.

De digitale verzending sluit aan op de veel gehoorde behoefte van inwoners en ondernemers.

Jeleefomgeving.nl

Jeleefomgeving.nl is een portaal voor de fysieke leefomgeving. Het ondersteunt de uitwisseling van berichten tussen overheidsorganisaties en personen en bedrijven bij vergunningaanvragen, meldingen en toezichtzaken.