Veiligheid


Een van de taken van de ODMH is het adviseren van gemeenten en provincie op het gebied van externe veiligheid (EV). Dit gaat over de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.  Ook de risico’s die ontstaan bij het aanvliegen van of het landen op luchthavens, vallen hieronder (Rotterdam/The Hague Airport).  Op de Atlas Leefomgeving kunt u zien welke risicovolle bedrijven, transportroutes of buisleidingen in uw directe omgeving liggen.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?
Dit zijn bijvoorbeeld benzine, diesel, vuurwerk of LPG. Het vervoer van die stoffen kan over weg, water en spoor of door buisleidingen gaan. Ook propaantanks en LPG-tankstations kunnen gevaar opleveren voor de directe omgeving.

Risicokaart
Gemeenten zijn verplicht om risico’s te inventariseren. Deze informatie staat op de Atlas Leefomgeving. Op deze kaart kunt u zien of er in uw omgeving een risico is. Bijvoorbeeld risicovolle transportroutes, buisleidingen of bedrijven.

foto-bij-Externe-Veiligheid

Contact

U kunt bellen met de ODMH via 088 54 50 000 als u vragen  heeft of informatie wilt. U kunt dan vragen naar het team Geluid, Lucht, Ecologie en Externe Veiligheid.