Monitoring energieverbruik


De energiebesparingsplicht is vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven en instellingen met een verbruik van meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen of 50.000 kWh aan elektriciteit per jaar zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Een van de maatregelen betreft het verplicht bijhouden en monitoren van het energieverbruik, het zogenaamde energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS).

Waarom een EBS?

Met behulp van een EBS wordt het energieverbruik van een gebouw inzichtelijk gemaakt. Vereiste is uiteraard een slimme meter. Met een EBS kunnen mogelijke inefficiënties herkend en verholpen worden.

Het doel van een EBS is het borgen van de optimale energiezuinige in- en afstellingen bij gebouw gebonden klimaatinstallaties. Hieronder vallen ruimteverwarming, -koeling en -ventilatie. Door het automatisch registreren, analyseren van energieverbruik (zoals het aardgas- en elektriciteitsverbruik) en/of aansturing door een EBS kan dit gerealiseerd worden.

Voor wie?

Deze verplichting geldt voor alle bedrijven met een verbruik van meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen of 50.000 kWh aan elektriciteit per jaar.

Maar ook voor bedrijven waar het niet verplicht is, is het zeker nuttig om eens te kijken naar het energieprofiel. Het is zonde als er wel een EBS is, maar er niets mee gebeurd. Wilt u dat wij meekijken ? Wij kunnen verspilling van energie opsporen voor u, mits u een EBS heeft. Dit doen we door het energieprofiel te analyseren en hiaten in het energieverbruik op te sporen. We moeten hiervoor inloggen op het EBS/EMS, dit kan op afstand. Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar energie@odmh.nl en wij nemen contact op met u.

Meer informatie