Duurzaamheid en gedrag


Bij veel van de projecten die de regiogemeenten en de ODMH samen uitvoeren op het gebied van duurzaamheid speelt het gedrag van mensen een belangrijke rol. De mooiste nieuwe duurzame technieken hebben weinig impact zolang ze niet toegepast of (juist) gebruikt worden.

De ODMH brengt deze kennis over gedragsverandering in bij duurzaamheidsprojecten in de regio. Gedragskennis wordt o.a. ingezet bij projecten die gaan over energiebesparing bij woningen en het klimaatbestendig maken van tuinen. Ook bij het verduurzamen van de interne organisatie van de gemeenten zelf speelt gedrag een belangrijke rol; denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van de zakelijke mobiliteit.

Methoden

Om duurzaam gedrag te stimuleren denken we vaak als eerste aan traditionele middelen, zoals informeren en overtuigen met argumenten, of straffen en belonen met financiële prikkels (boetes en subsidies). Maar er zijn veel meer methoden die we gebruiken om gedrag te verduurzamen. Zo maken  we zichtbaar hoe duurzaam anderen al bezig zijn, bijvoorbeeld door het organiseren van een duurzame huizenroute of van een wijkactie met buren. Het is ook van belang om bijkomende voordelen van duurzaam gedrag (zoals het comfort en lagere energierekening bij het isoleren van de woning) te benoemen en het duurzame gedrag zo gemakkelijk mogelijk te maken door eventuele drempels weg te nemen; bijvoorbeeld door het opzetten van een energieloket dat bewoners ondersteunt bij het verduurzamingsproces of het organiseren van een collectieve inkoopactie.

Regionaal overleg duurzaamheidscommunicatie

Communicatie is een middel om bewoners te bereiken en hen handvatten te bieden om hun gedrag te verduurzamen. Om de communicatie over duurzaamheid te optimaliseren organiseert de ODMH het regionale overleg duurzaamheidscommunicatie. Bij dit overleg komen de communicatieadviseurs van de gemeenten en de gedragsexpert van de ODMH samen om kennis te delen en bewustwording rondom duurzaamheid te vergroten. Daarnaast ontwikkelt en verzamelt deze werkgroep communicatiemateriaal en maken zij bestaande informatie beter vindbaar voor bewoners. Daarnaast gebruikt de werkgroep resultaten van een doelgroepenonderzoek om de communicatieboodschap af te stemmen op de behoeften, vragen en waarden van inwoners, om hen zo te motiveren om zich duurzaam te gedragen. Een kleine aanpassing in woordkeuze of de boodschap kan al een duwtje geven in de richting van duurzamer gedrag.