Bouwen en wonen


Namens onze regiogemeenten houden wij toezicht op bouwactiviteiten. Tijdens de bouw controleren wij of er volgens de vergunning gebouwd wordt en of de kwaliteit van het bouwen voldoende is. Ook houden we  toezicht  op de kwaliteit van bestaande bebouwing en monumenten.

Tevens adviseren wij onze regiogemeenten over het gebruik en saneren van asbest. We houden toezicht op de verwijdering van asbest uit gebouwen, zodat er geen risico’s voor de omgeving ontstaan.

Contact

Het telefoonnummer 088 – 54 50 001 van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht is momenteel buiten werking. U kunt de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op twee manieren bereiken:

  • Via dit online formulier. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • Via ons algemene nummer 088 – 54 50 000, optie 1. Wij verbinden u door met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Het kan zijn dat de medewerker niet direct beschikbaar is. In dat geval belt de medewerker u zo spoedig mogelijk terug.