Warmtetransitie


Het Klimaatakkoord van Nederland heeft als doel het reduceren van 95% van de CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. Om dit te behalen moeten we onze huizen en gebouwen op een andere manier verwarmen.

Op dit moment wordt het merendeel nog verwarmd door het verbranden van aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er bij de verbranding extra CO2 vrij komt in de atmosfeer, wat bijdraagt aan de klimaatverandering. Daarbij is de voorraad aardgas eindig. In huis gebruiken we aardgas voor de centrale verwarming, warm water en het gasfornuis. De overgang van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen noemen we de warmtetransitie.

Transitievisie Warmte

De doelstelling voor 2050 klinkt ver weg, maar om deze complexe opgave voor de 165.000 woningen en gebouwen in Midden-Holland te realiseren moeten we vroeg starten. Dat zijn namelijk ongeveer 6,5 duizend woning per jaar in onze regio. Daarom schrijven alle gemeenten, in overleg met diverse stakeholders, een Transitievisie Warmte. De gemeente neemt in deze visie op welke wijken in 2030 op een duurzame manier verwarmd zijn en wat het alternatief voor aardgas wordt. In 2021 moet deze Transitievisie Warmte klaar zijn.

Samenwerking

De ODMH werkt intensief samen met de gemeenten om te komen tot een kwalitatieve Transitievisie Warmte. Op dit moment worden er diverse onderzoeken uitgevoerd naar warmtealternatieven die input leveren voor de visies. De ODMH heeft voor de gemeenten van Midden-Holland het onderzoek begeleid waarin de kosten per wijk van duurzame warmteopties zijn berekend en vergeleken. Ook levert de ODMH inhoudelijke kennis en kaartmateriaal voor analyses. Door dat we dit doen voor zes gemeenten kunnen we onze kennis efficiënt inzetten en goede voorbeelden delen.

Warmtealternatieven

Er zijn verschillende mogelijkheden om gebouwen te verwarmen. Op de website van het Hier Klimaatbureau worden de verschillende opties beschreven (https://www.hierverwarmt.nl/over-aardgasvrij-wonen.

Participatie

Het warmtealternatief voor aardas wordt niet opgelegd door de gemeente. Bewoners, bedrijven en andere stakeholders zullen via diverse participatiemogelijkheden mee kunnen praten over het aardgasalternatief in hun wijk of buurt. Om de transitie te laten slagen is immers draagvlak nodig, juist bij gebouweigenaren, zij beslissen uiteindelijk over hun eigendom. Vanuit de ODMH adviseren we de gemeenten over participatietrajecten en delen we goede voorbeelden.