Privacy statement ODMH


Wanneer u de website van de ODMH bezoekt en bijvoorbeeld een online contactformulier invult, laat u persoonsgegevens achter. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom willen wij u informeren over hoe wij omgaan met de gegevens die via de website worden verzameld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het invullen van een e-formulier op de website van de ODMH verwerken wij uw voorletters, achternaam, adresgegevens (indien nodig), uw e-mailadres of telefoonnummer en uw verzoek of vraag.

De ODMH verzamelt via de website geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij u deze zelf verstrekt. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy, zoals bijvoorbeeld informatie over godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden en ras.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze zelf heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld een klacht indient via de website, uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om u andere informatie toe te zenden.

De persoonsgegevens die u in een e-formulier invult worden niet online opgeslagen, maar worden direct doorgestuurd naar het relevante interne systeem waar de ODMH mee werkt. De ODMH neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Meer informatie over hoe de ODMH omgaat met persoonsgegevens.