Communicatie over uw aanvraag


Bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning krijgt u met verschillende overheidsinstanties te maken. U start uw zoektocht waarschijnlijk op de website van uw gemeente, de vergunningscheck en het aanvragen van de vergunning verloopt via het landelijke omgevingsloket. Vervolgens verleent de ODMH in opdracht van uw gemeente de vergunning. En in sommige gevallen zijn er ook nog andere overheden zoals het waterschap betrokken bij uw aanvraag. Dat kan soms best verwarrend zijn.

Op deze pagina leest u daarom per stap in het vergunningproces met wie u mogelijk te maken krijgt.

Stappen van het vergunningproces

Stappen van het vergunningproces

Communicatiekanalen in het vergunningproces

Stap 1: Oriëntatie
Wilt u een werkzaamheid uitvoeren in uw omgeving? Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwen / verbouwen van uw woning of bedrijf, het kappen van een boom of het aanleggen van een uitrit? Dan kunt u via heel veel verschillende kanalen op zoek naar informatie over uw plannen.

Stap 2: Contact met gemeente
Als u nog niet (vaak) eerder een Omgevingsvergunning heeft aangevraagd is het logisch dat u als eerste op zoek gaat bij uw gemeente naar informatie over wat u wel en niet mag doen op uw locatie. Omdat de OMDH voor uw gemeente de vergunningaanvragen behandelt heeft uw gemeente u waarschijnlijk doorverwezen naar onze website.

Stap 3: Vergunningcheck
Een vergunningcheck kunt u doen via www.omgevingsloket.nl. Het is niet verplicht om een vergunningcheck te doen, maar het geeft u wel inzicht over de verplichtingen die op uw locatie gelden.

Stap 4: Vergunningaanvraag
De daadwerkelijke vergunning aanvraag verloopt ook via www.omgevingsloket.nl.

Stap 5: Bevestiging vergunningaanvraag
De aanvraag van uw vergunning wordt door de ODMH in behandeling genomen. Vanaf stap 5 verloopt de communicatie dan ook via de ODMH. Dit gebeurt via jeleefomgeving.nl.

Stap 6: Verzoek om aanvullende gegevens.
In sommige gevallen heeft de ODMH aanvullende informatie nodig om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. In dat geval ontvangt u ook via jeleefomgeving.nl een verzoek om deze gegevens aan te vullen.

Stap 7: Bekendmaking vergunningaanvraag
De ODMH is verplicht om openbaar te maken welke vergunningen zijn aangevraagd. Dit gebeurt via de website.

Stap 8: Besluit
Via jeleefomgeving.nl krijgt u na 8 weken bericht of uw vergunningaanvraag wel of niet is goedgekeurd. Deze besluiten worden ook openbaar gemaakt via de website van de ODMH. Omwonenden hebben dan nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit.

Stap 9: Vergunning definitief
Na 6 weken is uw vergunning definitief en mag u met uw werkzaamheden beginnen. U krijgt hierover ook bericht via leefomgeving.nl.


Brieven via jeleefomgeving.nl

Iedereen die digitaal een besluit bij ons aanvraagt ontvangt zo veel mogelijk onze antwoordbrieven of besluiten via  ‘jeleefomgeving.nl’. Deze brieven en besluiten sturen wij dan niet meer per post.

De digitale verzending sluit aan op de veel gehoorde behoefte van inwoners en ondernemers.

Jeleefomgeving.nl is een portaal voor de fysieke leefomgeving. Het ondersteunt de uitwisseling van berichten tussen overheidsorganisaties en personen en bedrijven bij vergunningaanvragen, meldingen en toezichtzaken.