Communicatie over uw aanvraag


Bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning krijgt u met verschillende overheidsinstanties te maken. U start uw zoektocht waarschijnlijk op de website van uw gemeente of de vergunningscheck. Het aanvragen van de vergunning verloopt via het landelijke omgevingsloket. In opdracht van de gemeente verleent de ODMH dan de vergunning. En in sommige gevallen zijn er ook nog andere overheden zoals het waterschap betrokken bij uw aanvraag. Dat kan soms best verwarrend zijn.

Hieronder leest u daarom per stap in het vergunning proces met wie u mogelijk te maken krijgt.

Stappen van het vergunningproces

Stappen van het vergunningproces

Communicatiekanalen in het vergunningproces

Stap 1: Oriëntatie
Wilt u een werkzaamheid uitvoeren in uw omgeving? Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwen / verbouwen van uw woning of bedrijf, het (laten) plaatsen van een dakkapel, het kappen van een boom of het aanleggen van een uitrit. Dan kunt u via heel veel verschillende kanalen op zoek naar informatie over uw plannen.

Stap 2: Contact met gemeente
De meeste mensen gaan via hun gemeente  op zoek naar informatie over wat ze wel en niet mogen doen op een locatie. De ODMH behandelt voor uw gemeente de vergunningaanvragen. Daarom heeft uw gemeente u waarschijnlijk doorverwezen naar onze website.

Stap 3: Vergunningcheck
Een vergunningcheck kunt u doen via omgevingswet.overheid.nl. Het is niet verplicht om een vergunningcheck te doen, maar het geeft u wel inzicht over de verplichtingen die op uw locatie gelden.

Stap 4: Vergunningaanvraag
De daadwerkelijke vergunning aanvraag doet u ook via omgevingswet.overheid.nl.

Stap 5: Bevestiging vergunningaanvraag
De aanvraag van uw vergunning nemen we bij de ODMH in behandeling. Vanaf nu verloopt de communicatie dan ook via de ODMH. Hiervoor gebruiken we het portaal jeleefomgeving.nl.

Stap 6: Verzoek om aanvullende gegevens.
In sommige gevallen hebben we aanvullende informatie nodig om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. In dat geval ontvangt u van ons ook via jeleefomgeving.nl een verzoek om deze gegevens aan te vullen.

Stap 7: Bekendmaking vergunningaanvraag
De ODMH is verplicht om openbaar te maken welke vergunningen zijn aangevraagd. Dit doen we via www.odmh.nl.

Stap 8: Besluit
Via jeleefomgeving.nl krijgt u na 8 weken van ons bericht of uw vergunningaanvraag wel of niet is goedgekeurd. Deze besluiten maken we ook openbaar gemaakt via www.odmh.nl. Na publicatie hebben omwonenden nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit.

Stap 9: Vergunning definitief
Na 6 weken is uw vergunning definitief en mag u met uw werkzaamheden beginnen. U krijgt hierover van ons ook bericht via jeleefomgeving.nl.


Brieven via jeleefomgeving.nl

Iedereen die digitaal een besluit bij ons aanvraagt ontvangt reactie van ons zo veel mogelijk via  ‘jeleefomgeving.nl’. Deze brieven en besluiten sturen wij dan niet meer per post.

Jeleefomgeving.nl is een portaal voor de fysieke leefomgeving. Het ondersteunt de uitwisseling van berichten tussen overheidsorganisaties en personen en bedrijven bij vergunningaanvragen, meldingen en toezichtzaken.