Dienstverlening


Eind 2017 zijn wij als organisatie in de ODMH-Express gestapt. Onder deze noemer zetten wij onze klanten centraal. We richten ons op de veranderende samenleving, die een nieuwe dienstverlening van ons vraagt.

Een dienstverlening die aansluit bij een mondige samenleving en vraagt om meer participatie en overleg. Een dienstverlening waarbij we onze wettelijke en niet-wettelijke kennis en kunde inzetten om maatschappelijke opgaven te helpen realiseren zoals uitbreiding van woonaanbod, verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, realiseren van klimaatadaptatie oplossingen.

Van ‘nee tenzij’ naar ‘ja-mits’

Voor de ODMH als uitvoerende dienst (lokaal verlengd bestuur) vraagt de nieuwe dienstverlening om het verder professionaliseren van onze adviesvaardigheden zoals proactief en integraal werken, het voeren van een goede stakeholder dialoog en adviseren in termen van oplossingen en scenario’s (van ‘nee tenzij’ naar ‘ja-mits’).

Serviceformules?

ODMH zet de klant centraal en onderzoekt daarom mét de klant of en zo ja welke serviceformules we kunnen gebruiken. Snelserviceformules voor wat snel kan en voor grotere complexere projecten zullen we met alle benodigde partijen om de tafel gaan.

Dienstverleningsdag

Een keer per jaar organiseren we voor alle collega’s een dienstverleningsdag om gezamenlijk inspiratie op te doen. De aftrap over klantreizen vond vorige winter plaats in de tramremise in Den Haag. Op de eerste lentedag van dit voorjaar kwamen we bijeen in Het Oude Stadhuys in Gouda.
Vol humor verzorgde Jos Burgers een aftrap over hoe klanten naar ons kijken en ons ervaren. We kregen een dikke pluim (we zijn immers zijn klant!) en veel bruikbare tips zoals bijvoorbeeld het toepassen van de wet van Snuf.
Na een presentatie over serviceformules en hoe die ingezet kunnen worden voor overheidsdienstverlening was het tijd om aan het werk te gaan.
Zo was er een workshop Omgevingswetspel waarin collega’s reële praktijksituaties behandelden. Durfals onder ons kregen de kans om plaats te nemen aan een experimentele omgevingstafel in de rol van adviseur, initiatiefnemer of belanghebbende. Vanuit de opgave ‘hoe maken we dit initiatief mogelijk?’ voerden we het gesprek met elkaar om tot een integraal advies te komen.
In de workshop Testpanel Digitaal Loket Omgevingswet (DLO) konden we als klant ervaren hoe het nieuwe loket werkt en desgewenst feedback geven.
En in de workshop Participatie werden we uitgedaagd om mee te denken over de inrichting van participatie bij het opstellen van een omgevingsplan dat zijn roots heeft liggen in een burgerinitiatief.
Aan het eind van de dag hield standup musician Bart Kiers ons op zeer ludieke wijze een spiegel voor. Het was al met al een geslaagde middag.

Serviceformules?

ODMH zet de klant centraal en onderzoekt daarom mét de klant of en zo ja welke serviceformules toegevoegde waarden bieden. Snelserviceformules (lees digitale afhandeling) voor wat snel kan en ontwerpformules voor complexere vraagstukken waarbij we met betrokken partijen deelnemen aan een omgevingstafel.