Wet- en regelgeving mobiliteit


De Nederlandse overheid heeft als doelstelling om de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Dit is een afspraak afkomstig uit het Klimaatakkoord. De maatregelen hiertoe worden stap voor stap genomen.

Een van de sectoren die een bijdrage moet leveren aan het akkoord is mobiliteit. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Een duurzame mobiliteit gaat over een evenwicht tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Voor u als ondernemer zijn er drie onderwerpen waar u wellicht in de toekomst mee te maken krijgt (concrete regelgeving):

Zero-emissiezone voor stadslogistiek (Gouda en Alphen a/d Rijn)

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal 30 steden zijn waar een zero-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. Het doel is om de leefbaarheid en het winkel -en verblijfsklimaat in de stad te verbeteren. De overlast moet beperkt worden en er moet een bijdrage worden geleverd aan de doelen uit het klimaatakkoord. In het klimaatakkoord uit 2019 staat dat in 2025, 30 tot 40 gemeenten een gebied in de binnenstad moeten hebben zonder uitstoot van gevaarlijke stoffen. Zo’n gebied noemen we een zero-emissiezone voor stadslogistiek (afgekort: ZES). Dat is een belangrijke stap op weg naar volledig uitstootvrij wegverkeer in 2050.

Wat wordt er van u verwacht ?

Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe vrachtwagens in zero-emissie zones (ZE-zone) een zero-emissie aandrijving hebben. Er geldt wel een overgangstermijn. Die termijn is afhankelijk van de leeftijd van de trekkende eenheid of van de bakwagen. De leeftijd wordt bepaald op basis van het kenteken op 1 januari 2025:  Alleen Euro VI-bakwagens die op dat moment jonger zijn dan 5 jaar en de Euro VI-trekkers die op dat moment jonger zijn dan 8 jaar, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zones.

Normstelling personenvervoer (> 100 medewerkers)

Medio 2024 volgt een normering op personenvervoer in de wetgeving. De regeling geldt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers en draagt bij aan het verduurzamen van zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Omdat meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer werkgerelateerd is, kunnen werkgevers in het algemeen een grote rol spelen in het verduurzamen daarvan.

Wat wordt er van u verwacht?

U dient medio 2024 te gaan rapporteren over de CO2 effecten van uw wagenpark (of voldaan wordt aan de norm) aan de ODMH. Hiervoor wordt een tool ontwikkeld waarmee de CO2-footprint per bedrijf inzichtelijk kan worden gemaakt.

De regeling verplicht de werkgevers ook tot een jaarlijkse rapportage van de werkgebonden personenmobiliteit. Na het voldoen aan de rapportageplicht krijgt u een basisrapport terug dat u kan helpen met het verduurzamen van mobiliteit, met een terugkoppeling van de eigen CO2-reductie en suggesties voor acties of meer informatie. U kunt zo zelf monitoren waar u staat en weten welke acties ondernomen kunnen worden om de werkgebonden personenmobiliteit te verduurzamen. Na deze eerste periode van 4 jaar, evalueert het ministerie de behaalde CO2-reductie. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie kan voor de 2e periode van 4 jaar de norm voor zakelijke mobiliteit worden aangepast en kan een norm voor woon-werkmobiliteit worden ingesteld.

Normstelling goederenvervoer

Deze is nog in ontwikkeling en zal waarschijnlijk pas in 2026 van kracht worden.

Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via energie@odmh.nl.

Meer informatie: https://www.klimaatakkoord.nl/mobiliteit