Organogram


Het organogram van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) bevat de volgende tekst.

Directie en Staf

Aan het hoofd staat de Directie, André Mutter.
De Staf ondersteunt de Directie. De Staf bestaat uit: Sylvia Kodde, Elisa Bes, Sake Kuipers, Martin de Heide en Karin Croes.

Afdelingen

Er zijn vier afdelingen:

 • Afdeling Expertise, afdelingshoofd Claar van Houtum
 • Afdeling Bedrijven, afdelingshoofd Henk Spruit
 • Afdeling Bouw- en woningtoezicht, afdelingshoofd a.i. Guido van der Waal
 • Afdeling Bedrijfsvoering, afdelingshoofd Hans Douw

De afdelingshoofden vormen met de Directie, het Management Team (MT).
De afdelingen bestaan uit diverse teams.

Teams

Afdeling Expertise bestaat uit het de volgende teams:

 • Bodem en Archeologie, teamleider Gerben Baks
 • Ruimtelijke ontwikkeling, Ecologie en Externe Veiligheid, teamleider Marlies van Bergen
 • Duurzaamheid, teamleider Koen Sillevis Smitt
 • Geluid en lucht, teamleider Martijn ten Bloemendal

Afdeling Bedrijven bestaat uit de volgende teams

 • Toezicht en Handhaving Noord, teamleider Caroline Demmendal
 • Toezicht en Handhaving Zuid, teamleider Jan-Gert van Helvert
 • Vergunningverlening en Zwemwater, teamleider Gert van den Toren

Afdelings Bouw- en woningtoezicht bestaat uit de volgende teams

 • Toezicht en handhaving, teamleider a.i. Micha Klooswijk
 • Vergunningverlening, teamleider a.i.  Marieke Koek
 • Juridische Zaken, teamleider Natasja van Elderen

Afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit de volgende clusters

 • Human Resource Management, coördinator Marjan Rooker
 • ICT, coördinator Rainier Abma
 • DIV, coördinator Annemarie Zentveld
 • Financiën, coördinator Jacqueline Vos
 • Facilitaire Zaken, coördinator Tim Hulscher
 • Functioneel applicatiebeheer, coördinator Nol Witte
 • Bedrijfsvoering algemeen, coördinator Ronald van de Vis