Participatie


Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bent u zelf verantwoordelijk om met omwonenden te communiceren over uw plannen, we noemen dat participatie.

Participatie is niet verplicht, maar het is wel een aanvraagvereiste. Dit betekent dat u moet aangeven wat u aan participatie heeft gedaan. Maar op welke manier u daar invulling aan geeft, is een eigen keuze. U kunt ook aangeven waarom er geen participatie is uitgevoerd.

Bij het beoordelen van uw vergunningaanvraag kijkt uw gemeente naar:

  • Het proces: is er aan participatie gedaan?
  • De opgehaalde belangen: hoe wordt er naar het initiatief gekeken?

Op basis van die en andere inhoudelijke en financiële aspecten wordt daarna alles afgewogen en een besluit genomen.

Participatiebeleid per gemeente

Iedere gemeente heeft haar eigen participatiebeleid opgesteld. Raadpleeg hieronder het participatiebeleid per gemeente:


Animatie over participatie bij de Omgevingswet