Lucht


Een goede luchtkwaliteit is van belang voor mens, plant en dier. Verkeer en industrie leggen beslag op ons milieu. Op het gebied van luchtkwaliteit kunnen hierdoor dilemma's ontstaan.

Samenwerking

De ODMH werkt samen met de regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland om er voor te zorgen dat de luchtkwaliteit in de regio Midden-Holland voldoet aan de Europese normen. Ook brengen we luchtkwaliteit in beeld. We verzorgen bijvoorbeeld rapportages over onze regio aan de Rijksoverheid en ondersteunen onze gemeenten en de provincie in projecten om samen met inwoners de luchtkwaliteit te meten.

Contact

U kunt bellen met de ODMH via 088 54 50 000 als u vragen heeft of nadere informatie wilt. U kunt vragen naar een medewerker van het team Geluid & Lucht.

Schone Lucht Akkoord is getekend!

Op 13 januari 2020 hebben onze regiogemeenten en de Provincie Zuid-Holland het Schone Lucht Akkoord getekend. Het doel van het akkoord is om in 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht te boeken ten opzichte van 2016. In totaal tekenden 9 provincies en 39 gemeenten het akkoord.

Webinar A12-corridor_Logistiek transport op waterstof

21 september 2020 stroopte de ODMH de mouwen op samen met de kern van enthousiaste A12 corridor ondernemers. Deze ondernemers willen aan de slag gaan met de duurzame productie van waterstof en het rijden daarop in de logistieke transport.

Lucht en gezondheid

Luchtkwaliteit is één van de belangrijkste milieufactoren die invloed hebben op de gezondheid. Van de omgevingsfactoren is fijn stof in de lucht een grote risicofactor. De schadelijke effecten hiervan zijn groter dan die van infectieziekten of verkeersongevallen.
De gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid staan op de derde plaats na roken en de combinatie van slecht eten en weinig beweging.

Wat u zelf kunt doen

U kunt zo veel mogelijk de fiets gebruiken.
Fietsen heeft immers een positief effect op milieu en gezondheid, want door meer te fietsen houdt u de lucht schoon. De fiets is het enige vervoermiddel dat geen luchtverontreiniging veroorzaakt.