Opwekking duurzame energie


De ODMH verkent samen met zijn regiogemeenten de potentie voor de opwekking van duurzame energie in de regio Midden-Holland.

Wij ondersteunen onze regio's onder meer met ruimtelijke advies en het onderzoeken van mogelijk locaties voor het opwekken van duurzame energie. Ook ontwikkelingen we visualisaties en organiseren wij participatietrajecten o.a. met inwoners.

Een goed voorbeeld hiervan is een inwonerstraject in Bodegraven-Reeuwijk. Hier is samen met inwoners gezocht naar mogelijke locaties voor windturbines en zonneweiden.

Andere concrete manieren waarop de ODMH zijn regiogemeenten op dit onderwerp ondersteunen is bijvoorbeeld door het aanvragen van SDE+ subsidie en het helpen met opstarten van energiecoöperaties.