Circulaire economie


De Provincie Zuid-Holland heeft grote ambities in de transitie naar een circulaire economie. Ook onze regiogemeenten hebben projecten om bedrijven en bewoners te ondersteunen in een omslag naar circulaire producten en diensten. De ODMH heeft de duurzaamheidsambities van de gemeenten in Midden-Holland op een rij gezet en ondersteunt gemeenten, bedrijven en bewoners bij de aanpak.

Wat is een circulaire economie?

In een circulaire economie is er geen afval en worden grondstoffen efficiënt gebruikt en zo veel mogelijk opnieuw gebruikt. Het is een systeem van gesloten kringlopen waarin producten hun waarde en bruikbaarheid zo goed mogelijk behouden. Voorbeelden uit de circulaire economie zijn:

  • Plastic verpakkingen of bestek voor eenmalig gebruik weigeren;
  • Kapotte apparaten repareren in plaats van vervangen;
  • Nuttige plantendelen uit de tuinbouw bruikbaar maken als bouwmateriaal of bodemverbeteraar;
  • Een oude spijkerbroek inleveren zodat er weer een nieuwe spijkerbroek van gemaakt kan worden.
  • Olie als grondstof voor producten en materialen vervangen door plantaardige grondstoffen.

Drie speerpunten

De ODMH werkt op verzoek van zijn regiogemeenten aan drie speerpunten:

  • Soms passen nieuwe producten of productieprocessen niet binnen het bestaande wettelijke kader. Wanneer bedrijven bijvoorbeeld nieuwe toepassingen van reststromen ontwikkelen is de afvalwetgeving soms een belemmerende factor.  De ODMH kan met de bedrijven meedenken bij over eventuele wettelijke belemmeringen. Samen met bedrijf en gemeente zoeken we dan naar de beste inpassing van een initiatief;
  • Het afval van het ene bedrijf kan dienen als grondstof voor het andere. Zeker als deze bedrijven bij elkaar in de buurt zijn gevestigd, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein is dat een goede stap richting een circulaire economie. De ODMH inventariseert de vraag naar grondstoffen en de beschikbare reststromen op bedrijventerreinen. Dit maakt het mogelijk te onderzoeken waar en hoe reststoffen als grondstof ingezet zouden kunnen worden;
  • De ODMH ondersteunt gemeenten bij campagnes en informatiedagen over verduurzaming. Daar past ook consumenteninformatie over de circulaire economie in, bijvoorbeeld het tegengaan van voedselverspilling of zwerfvuil, het beter bekend maken van kringloopwinkels en repaircafé’s, etc. Zo bedient de ODMH ook bewoners met kennis en advies.