Geluid


Geluid is overal. Het kan zowel gewenst als ongewenst zijn. Wat voor de ene mens draaglijk is, vindt de ander hinderlijk. Langdurige blootstelling aan geluidsoverlast kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom zijn in de diverse wetten de acceptabele geluidsniveaus vastgelegd.

De geluidsspecialisten van de ODMH houden zich bezig met vraagstukken op het gebied van verkeerslawaai en industrielawaai. Zij adviseren de regiogemeenten over geluid bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij het verlenen van milieuvergunningen. Daarnaast voeren zij ook geluidonderzoeken uit.

Contact

U kunt tijdens kantooruren bellen met de ODMH via 088 54 50 000 als u overlast heeft van geluid in uw omgeving of als u vragen heeft. U kunt uw klacht ook melden via dit formulier.
Heeft u specifieke vragen over de gezondheidseffecten van geluidsoverlast, neem dan contact op met de GGD Hollands-Midden, telefoon 071 51 63 311.