Energielabel C voor kantoren


Een energielabel is een label dat aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Er zijn kwalificeringen van A tot en met G. Een gebouw met een A kwalificering verbruikt weinig energie.

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent dat uiterlijk op die datum alle maatregelen die tot minimaal energielabel C leiden, getroffen moeten zijn en op basis daarvan een energielabel is geregistreerd.

Waarom?

Deze verplichting komt voort uit het Energieakkoord 2013. In dit akkoord zijn in 2019 nieuwe doelstellingen geformuleerd voor een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Het voldoen aan Energielabel C is een stap in de richting van het behalen van de doelstelling in 2050.

Hoe weet ik of dat mijn kantoorpand al een label heeft?

Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op  https://www.ep-online.nl/.

Beslisboom

Was is uw situatie en welke stappen moet u nemen? Met de Beslisboom bepaalt u stap voor stap of u aan de Energielabel C verplichting moet voldoen, en zo ja, welke acties dan nodig zijn.

Wie is verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichting?

De eigenaar van het kantoorpand. Als huurder bent u niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichting. U kunt de eigenaar wel wijzen op de verplichting en aansporen tot het nemen van maatregelen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen:


Veelgestelde vragen Energielabel C kantoren

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een vraag en antwoordenlijst opgesteld over Energielabel C voor kantoren.

Daarnaast heeft de ODMH een informatief filmpje gemaakt over de label C plicht voor kantoren, zie hieronder

Label C identificatietool

De ODMH heeft een label C - identificatietool ontwikkeld waarmee we altijd gebruik maken van actuele betrouwbare data. Hierdoor besparen we tijd en zorgen we voor overzicht en efficiëntie bij de handhaving van label C.

De tool zelf ook gebruiken?

Klik hier voor meer informatie