Bestuur


De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.
Dit doen wij door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van u als opdrachtgever. Wij controleren namens u of vergunningvoorschriften en wet- en regelgeving op de genoemde beleidsterreinen worden nageleefd.

Dit betekent dat wij de volgende taken uitvoeren:

  • vergunningverlening;
  • toezicht en handhaving van milieuregels;
  • bouw- en woningtoezicht en advisering;
  • ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid.

Wij kunnen u ook adviseren over milieu- en natuuraspecten bij ruimtelijke plannen. Daarnaast voeren wij diverse taken uit ten aanzien van bodem, externe veiligheid, geluid- en luchtkwaliteit, archeologie, ecologie en milieueducatie. Ook houden wij toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de officiële zwemwaterlocaties en badinrichtingen in de provincie Zuid-Holland.