3 - 7 februari week van Circulaire Economie

Gepubliceerd op 4 februari 2020

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 staat Nederland volledig in het teken van de circulaire economie. Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

Wat is een circulaire economie?

In een circulaire economie maken mensen zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Circulaire economie gaat ook over afval. Producten en materialen worden nu als afval afgedankt en vervolgens gestort of verbrand. In de circulaire economie bestaat geen afval meer. Producten en materialen vormen nieuwe grondstoffen aan het eind van hun levensduur. Circulaire economie gaat dus zowel over het begin van een productketen (grondstoffen) als het einde daarvan (afval) en het rond maken van deze keten (afval als grondstof).

Circulaire economie in Midden-Holland

Ook in de regio Midden-Holland is de ontwikkeling van een circulaire economie een belangrijk thema. Al onze regiogemeenten hebben in hun duurzaamheidsbeleid en/of coalitieakkoord aangegeven dat zij stappen willen zetten in de richting van een circulaire economie.

Op www.duurzaamzuidplas.nl kunt u meer lezen over hoe gemeente Zuidplas hiermee omgaat.

De Provincie Zuid-Holland en de gemeenten in het Groene Hart ondersteunen circulaire bedrijven en initiatieven via het platform Groene Hart Werkt!