Digitaal Loket


Op deze pagina vindt u ons digitale loket. Hier kunt u milieu informatie opvragen en vindt u nadere informatie over:

  • de bekendmakingen;
  • publicaties van de provincie Zuid-Holland. Het gaat om de handhavingsbeschikkingen en de verleende vergunningen voor de provinciale bedrijven in de regio Midden-Holland.

Ook kunt u onze jaarverslagen van 2012 tot en met 2015 inzien.

Formulieren en factsheets

Hier vindt u de op onderwerp relevante documenten en of formulieren. Via diverse formulieren kunt u bij ons aanvragen indienen.

Bekendmakingen

Op www.overheid.nl vindt u informatie over vergunningen die zijn verleend of aangevraagd en worden gehandhaafd door een gemeente, provincie of waterschap.

U kunt zich inschrijven voor de e-mailservice. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die ondermeer door de gemeenten, provincies en waterschappen via Overheid.nl gepubliceerd worden.

U kunt het type bericht instellen en van welke organisatie u deze berichten wenst te ontvangen.

Publicaties Provincie Zuid-Holland

Hier vindt u de publicaties in de regio Midden-Holland van de Provincie Zuid-Holland.