Contact, bereikbaarheid en route


Bezoekadres

Midden-Hollandhuis
Thorbeckelaan 5
2805 CA  GOUDA

Postadres

Postbus 45
2800 AA  GOUDA

Bereikbaarheid

U kunt de ODMH op werkdagen telefonisch bereiken tijdens de volgende tijden:

Maandag tot en met donderdag: 08.30 tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 - 13.00 uur

 • Algemene nummer: 088 – 54 50 000
 • Afdeling Bouw- en woningtoezicht: 088 - 54 50 001

Melden incident/ongewoon voorval

Een ongewoon voorval bij een instelling of bedrijf moet direct gemeld worden. Een incident of voorval kan namelijk ernstige milieugevolgen hebben. Denk hierbij aan; brand, vrijkomen van gevaarlijke stoffen, storingen in installaties en machines, ongelukken en andere calamiteiten.

Daarom én volgens de Wet milieubeheer (art. 17.1) moet u binnen dertig minuten het voorval melden via 0888 – 333555. Dit nummer is 24/7 beschikbaar.
Vervolgens moet u binnen één week de melding sturen naar info@odmh.nl waarin u de volgende zaken meldt:

 • uw gegevens, plaats incident/voorval;
 • gegevens voorval: datum, tijdstip, duur, tijdstip melding;
 • beschrijving oorzaak voorval en omstandigheden;
 • aard, omvang en eigenschappen van vrijgekomen stoffen;
 • relevante andere informatie;
 • welke maatregelen heeft u genomen om gevolgen te beperken, te voorkomen of ongedaan te maken?

Meldingen van milieuoverlast door bedrijven:

 • kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch melden via de Milieuklachtenlijn: 088 – 83 33 555,

of

u kunt op onderstaande manieren een klacht indienen:

Bereikbaarheid Afdeling Bouw- en woningtoezicht

Naast telefonisch via 088 - 54 50 001, kunt u de afdeling Bouw- en woningtoezicht ook op de volgende manieren bereiken:

 • Vragen met betrekking tot Bouw- en Woningtoezicht kunt u via dit online formulier stellen. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
 • U kunt een klacht indienen via bwt@odmh.nl.
 • Het opvragen van recente bouwdossiers gaat via bwt@odmh.nl. Wij adviseren u eerst de pagina 'Veelgestelde vragen' te raadplegen ((Klik dan op vraag: Is het mogelijk om het archief met bouwtekeningen in te zien) om te bekijken of wij het betreffende dossier in bezit hebben.
 • Heeft u vragen over uw eigen lopende aanvraag? Zoek dan contact met de behandelend ambtenaar. U vindt de contactgegevens rechts bovenaan de brief.

CNME De Zwanebloem

Heeft u vragen over natuur- en milieu educatie? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (CNME) De Zwanebloem via 0182 - 572 033.

Digitale communicatie

Heeft u vragen of opmerkingen mail dan naar:  info@odmh.nl.
De ODMH stelt de volgende voorwaarden voor het in behandeling nemen van e-mailberichten:

 • De afzender is bekend door middel van NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • De Wet elektronisch bestuurlijk verkeer geeft bovendien aan dat een bericht geen onevenredige last mag leggen op het bestuurlijke proces.

Brieven via Jeleefomgeving.nl

Vanaf 13 februari 2023 ontvangt iedereen die digitaal een besluit bij ons aanvraagt zo veel mogelijk onze antwoordbrieven of besluiten via  ‘jeleefomgeving.nl’. Deze brieven en besluiten sturen wij dan niet meer per post.

De digitale verzending sluit aan op de veel gehoorde behoefte van inwoners en ondernemers.

Jeleefomgeving.nl is een portaal voor de fysieke leefomgeving. Het ondersteunt de uitwisseling van berichten tussen overheidsorganisaties en personen en bedrijven bij vergunningaanvragen, meldingen en toezichtzaken.

Pers

 • Algemene persvragen
  U kunt uw vraag mailen naar communicatie@odmh.nl. Wij streven er naar om binnen 24 uur te reageren.
 • Persvragen over Zwemwater
  zwemwater@odmh.nl  of via de zwemwatertelefoon 0800-9036.

Privacy en persoonsgegevens

Vragen over hoe de ODMH omgaat met persoonsgegevens kunt u sturen naar de Functionaris gegevensbescherming van de ODMH via privacy@odmh.nl of naar het algemene postadres van de ODMH.

Contactpersoon Wet open overheid (Woo)

Bent u op zoek naar informatie over de leefomgeving of over een specifieke bouw- of milieuzaak in de regio Midden-Holland en vermoedt u dat de ODMH over deze informatie beschikt?
Stel uw vraag via info@odmh.nl. De ODMH heeft contactpersonen aangesteld op grond van de Wet open overheid die u mogelijk op weg kunnen helpen om de informatie te vinden.


Routebeschrijving en parkeergelegenheid

De ODMH is goed bereikbaar met zowel de auto als openbaar vervoer. De route voor wandelaars van NS station Gouda naar ODMH (ca. 10 minuten) ziet u op het kaartje.
Let op!: u dient de uitgang ‘Bloemendaal’ te nemen.

Parkeren: u kunt vrij parkeren in de directe omgeving of gratis gebruik maken van één van de twee parkeerterreinen van de ODMH voor medewerkers/bezoekers (gelegen aan de Gerbrandyweg) .