Contact, bereikbaarheid en route


Bezoekadres

Midden-Hollandhuis
Thorbeckelaan 5
2805 CA  GOUDA

Postadres

Postbus 45
2800 AA  GOUDA

Bereikbaarheid

U kunt de ODMH op werkdagen telefonisch bereiken tijdens de volgende tijden:

Maandag tot en met donderdag: 08.30 tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 - 13.00 uur

  • Algemene nummer: 088 – 54 50 000
  • Afdeling Bouw- en woningtoezicht: 088 - 54 50 001

Meldingen van milieuoverlast door bedrijven kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week melden via de Milieuklachtenlijn: 088 – 83 33 555 of via het meldingsformulier (verwijst naar een andere website).

Afdeling Bouw- en woningtoezicht

Naast telefonisch via 088 - 54 50 001, kunt u de afdeling Bouw- en woningtoezicht ook op de volgende manieren bereiken:

  • Vragen met betrekking tot Bouw- en Woningtoezicht kunt u via dit online formulier stellen. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • U kunt een klacht indienen via bwt@odmh.nl.
  • Het opvragen van recente bouwdossiers gaat via bwt@odmh.nl. Wij adviseren u eerst de pagina 'Veelgestelde vragen' te raadplegen ((Klik dan op vraag: Is het mogelijk om het archief met bouwtekeningen in te zien) om te bekijken of wij het betreffende dossier in bezit hebben.
  • Heeft u vragen over uw eigen lopende aanvraag? Zoek dan contact met de behandelend ambtenaar. U vindt de contactgegevens rechts bovenaan de brief.

CNME De Zwanebloem

  • Heeft u vragen over natuur- en milieu educatie? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (CNME) De Zwanebloem via telefoonnummer 0182 - 572 033.

Digitale communicatie

Heeft u vragen of opmerkingen mail dan naar:  info@odmh.nl.
De ODMH stelt de volgende voorwaarden voor het in behandeling nemen van e-mailberichten:

  • De afzender is bekend door middel van NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • De Wet elektronisch bestuurlijk verkeer geeft bovendien aan dat een bericht geen onevenredige last mag leggen op het bestuurlijke proces.

Pers

Privacy en persoonsgegevens

Vragen over hoe de ODMH omgaat met persoonsgegevens kunt u sturen naar de Functionaris gegevensbescherming van de ODMH via privacy@odmh.nl of naar het algemene postadres van de ODMH.

Contactpersoon Wet open overheid (Woo)

Bent u op zoek naar informatie over de leefomgeving of over een specifieke bouw- of milieuzaak in de regio Midden-Holland en vermoedt u dat de ODMH over deze informatie beschikt?
Stel uw vraag via info@odmh.nl. De ODMH heeft contactpersonen aangesteld op grond van de Wet open overheid die u mogelijk op weg kunnen helpen om de informatie te vinden.


Routebeschrijving

route-station-Gouda-ODMH

De ODMH is goed bereikbaar met zowel de auto als openbaar vervoer. De route voor wandelaars van NS station Gouda naar ODMH (ca. 10 minuten) ziet u op het kaartje.
Let op!: u dient de uitgang ‘Bloemendaal’ te nemen.