Toegankelijkheid


De ODMH wil dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. In het ‘Tijdelijk Besluit digitale toegankelijkheid overheid’ staan specifieke voorschriften waaraan websites van de overheid moeten voldoen.

Wij hebben een Toegankelijkheidsonderzoek (pdf, 729 kB) laten verrichten. Uit dit onderzoek blijkt dat www.odmh.nl op B niveau voldoet aan de richtlijnen van de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA. Daar waar wij nog niet voldoen aan deze eisen werken wij aan de oplossingen hiervoor.

Melden klachten, of vragen

Als u een klacht, tip of vraag heeft over onze website en de toegankelijkheid ervan, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via info@odmh.nl. Ook kunnen eventuele vragen hier gesteld worden. Wilt u duidelijk vermelden over welke webpagina uw klacht en/of vraag gaat? Wij pakken deze klachten/vragen direct op.

Officiële verklaring

Meer informatie

Op https://www.digitoegankelijk.nl/ vindt u alle actuele informatie over dit onderwerp.