Toegankelijkheid


De ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) wil dat iedereen alle informatie en diensten op onze website goed kan lezen en gebruiken. In het ‘Tijdelijk Besluit digitale toegankelijkheid overheid’ staan specifieke voorschriften waaraan websites van de overheid moeten voldoen.

De website van de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) (www.odmh.nl) voldoet zoveel mogelijk aan de richtlijnen van de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1, niveau A + AA. Daar waar wij nog niet voldoen aan deze eisen werken wij aan de oplossingen hiervoor.

Melden klachten, of vragen

Als u een klacht, tip of vraag heeft over onze website en de toegankelijkheid ervan, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via info@odmh.nl. Ook kunnen eventuele vragen hier gesteld worden. Wilt u duidelijk vermelden over welke webpagina uw klacht en/of vraag gaat? Wij pakken deze klachten/vragen direct op.

Aanpak bevorderen digitale toegankelijkheid

Momenteel doen derden een onderzoek naar de digitale toegankelijkheid van onze website.

Nadat de uitkomst van dit onderzoek bekend is stellen wij een stappenplan op van de werkzaamheden die verricht moeten worden. Onze redactie voert regelmatig controles uit op de inhoud van de website.

Binnenkort komen wij met een officiële verklaring over de digitale toegankelijkheid van onze website.

Meer informatie

Op https://www.digitoegankelijk.nl/ vindt u alle actuele informatie over dit onderwerp.