Bodem


De nieuwe Omgevingswet gaat 1 januari 2024 in. Dit betekent grote veranderingen voor inwoners, bedrijven, instellingen, gemeenten en andere overheden. Niet alleen de regels veranderen, maar ook de procedures en zelfs de plek waar u gewend was aanvragen of meldingen te doen, oftewel het loket. Op deze pagina krijgt u alvast een doorkijkje naar de nieuwe situatie.

Nieuwe regels voor de bodem

De Omgevingswet ziet graven, saneren en toepassen van grond als activiteiten. Hier komen nieuwe regels voor (Besluit activiteiten leefomgeving). Dat geldt ook voor de kwaliteit van de bodem. Op welke grond mag u bouwen? Wat betekent dit voor grondwater? De kwaliteitseisen staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving

Alvast een doorkijkje naar de nieuwe situatie:

Minder besluiten nodig, vaker melden en informatie verstrekken

 • Voor het toepassen van grond, graven of saneren is een melding vaak al voldoende. In sommige gevallen is enkel informatie verstrekken voldoende.
 • Een maatwerkbesluit (beschikking) is alleen nog nodig bij afwijking van algemene regels, zoals een afwijkende terugsaneerwaarde. Een maatwerkbesluit kan alleen in aanvulling op een melding worden aangevraagd.
 • In onderstaande schema ziet u voor de meest voorkomende activiteiten welke plichten er gelden.

Plichten bij bodemactiviteiten

Hieronder leest u de meest voorkomende bodemactiviteiten en de plichten die vóór en/of na de activiteit gelden. We hebben de volgende drie bodemactiviteiten voor u uitgewerkt:

 • Plichten opslaan grond
 • Plichten toepassen grond
 • Plichten graven / saneren

In een tijdlijn geven we per activiteit aan of en zo ja wanneer er een plicht geldt ten opzichte van de uitvoering van de activiteit. De volgende plichten of een combinatie hiervan kunnen gelden:

Informatieplicht
Meldplicht
Vergunningplicht

Plichten opslaan grond

Download hier het volledige document met de plichten voor opslaan grond, toepassen grond en graven / saneren. (pdf, 188 kB)

Minder vaak saneren, groot volume graven altijd melden

 • Gaat u meer dan 25 m3 graven? Dan moet u dat altijd melden, wat de bodemkwaliteit ook is.
 • Geen saneringsdoelstelling? Melden of informatieverstrekking is voldoende. Saneren is niet nodig.
 • Oude lopende sanering? Hiervoor geldt overgangsrecht. Hier leest u er meer over.

Grondwatersanering

 • Het saneren van grondwater en bouwen op verontreinigd grondwater vallen voortaan onder provinciale regels die voortvloeien uit de Kader Richtlijn Water.

Nieuw loket voor melden en informatie verstrekken

 • Het OLO-loket en meldpunt bodemkwaliteit bestaan vanaf 1 januari 2024 niet meer. Het omgevingsloket wordt straks dé plek voor het melden van activiteiten.
 • Daarnaast kunt u voor al uw vragen en informatie op het gebied van bodem terecht op deze pagina.

Extra informatie voor marktpartijen

Digitaal inloopspreekuur

Op 22 december 2023 organiseerden we een digitaal inloopspreekuur voor marktpartijen om ze bij te praten over de belangrijkste veranderingen op het gebied van bodem onder de Omgevingswet. Wilt u de presentatie van dit digitale spreekuur nog een nalezen? Dat kan via de knop hieronder.

Presentatie: Bodem in de Omgevingswet. (pdf, 6.4 MB)

Presentatie 12 maart: Bodem in de Ow regio

Updates

De omgevingswet vraag om een andere manier van aanvragen indienen. In het begin is dat misschien even wennen. Via regelmatige updates houden we u op de hoogte wat er al goed gaat maar ook waar u als initiatiefnemer nog extra op moet letten. Dit om ervoor te zorgen dat uw aanvragen in het vervolg juist en zo compleet mogelijk zijn en er geen vertraging optreedt.

Update 23 januari 2024

Update 21 februari 2024