Nieuws

Kick-off wedstrijd ‘Duurzame stad van de toekomst 2020’

Vrijdag 21 februari was de kick-off voor de ontwerpwedstrijd Duurzame stad van de toekomst in Cinema Gouda. Leerlingen en studenten van vier scholen ontwerpen de komende maanden een duurzame wijk of een duurzaam bedrijventerrein in Gouda.

De ODMH staat in de top 3 van de landelijke visitatie POKB!

Wij zijn er trots op dat wij onlangs in de top 3 geëindigd zijn van de landelijke visitatie door het Platform Overheid Kwaliteit Bodembeheer (POKB)!

Dag van de omgevingsdienst

Op 6 februari 2020 vond de ‘Dag van de Omgevingsdienst’ plaats. Deze dag was een initiatief van ODNL (de vereniging van de 29 Omgevingsdiensten) en vond plaats in het Provinciehuis van Utrecht. Vanuit bijna alle omgevingsdiensten woonden 300 enthousiaste deelnemers deze bijeenkomst bij.

Raamovereenkomst onderzoek Bodem en Archeologie

In 2019 is het team Bodem & Archeologie  van de ODMH druk bezig geweest om een nieuwe raamovereenkomst te sluiten voor bodemonderzoek en –advies. Op 14 januari 2020 hebben we de nieuwe overeenkomsten afgesloten.

2020-02-05 Jongeren op het gemeentehuis_Waddinxveen_verkleind

Een kijkje in de keuken bij Waddinxveen

Iedere twee jaar vindt bij een gemeente het project plaats ‘Jongeren in het gemeentehuis’. Dit project geeft jongeren de kans om een kijkje in de keuken te nemen bij een gemeente. 5 februari jongstleden waren de jongeren op bezoek bij de gemeente Waddinxveen.

Soms doen we bij de ODMH ook andere dingen

Op 24 januari jongstleden hebben twee medewerkers van het team Bodem en Archeologie van de ODMH een archeologie les gegeven op een basisschool. Ditmaal waren zij gastdocent op een speciale school voor kinderen met autisme.

3 - 7 februari week van Circulaire Economie

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 staat Nederland volledig in het teken van de circulaire economie. Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

Ondertekening convenant 'Verduurzaming Bedrijventerreinen'

Op donderdag 30 januari aanstaande ondertekenen ruim 20 partijen in Barneveld het convenant ‘Verduurzaming bedrijventerreinen’. ODMH is een van de ondertekenaars.

ODMH deelt kennis met ODH

Onlangs heeft een van onze energie adviseurs bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) een presentatie gegeven over vervoersmanagement bij de afdeling vergunningverlening.  Bij de ODMH is veel kennis aanwezig over de (on)mogelijkheden van vervoersmanagement bij bedrijven.