Nieuws

Interactieve Windkaart

Online Windkaart geeft inzicht in ontwikkeling windparken in Zuid-Holland

Circa 150 Zuid-Hollandse windturbines hebben nu een capaciteit van circa 350 MW, de helft van de windopgave voor 2020. Wind als energiebron levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van het energieverbruik in Zuid-Holland. Alle provincies hebben met het Rijk afgesproken om gezamenlijk 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren voor eind 2020. De ambitie voor Zuid-Holland is om hiervan 735,5 MW aan windenergie te plaatsen.

Wij zoeken jou!

De ODMH is op zoek naar .......

Een allround P&O adviseur die zich gaat bezighouden met diverse praktische werkzaamheden en die ook meedenkt op strategisch niveau. Ben jij een initiatiefrijke P&O adviseur en wil jij jouw kennis en ervaring inzetten dan komen wij graag met jou in contact. Ook als jij net bent afgestudeerd en jij bezit de gevraagde kwaliteiten dan zijn wij geïnteresseerd in jou.

Zwemwater met neg_zwemadvies

Hittegolf...

Een hittegolf, zoek je verkoeling in het water? Let dan goed op waar je gezond en veilig kunt zwemmen in natuurwater. Kijk op http://www.zwemwater.nl voor de actuele situatie bij de officiële zwemwaterlocaties. Lees ter plaatse de informatie op de blauwe informatieborden.

wordt jij onze nieuwe collega

De ODMH is op zoek naar .....

Een Specialist Natuur- en milieueducatie (24 uur per week). Natuur en milieueducatie (NME) is een belangrijke pijler van Duurzaamheid bij de ODMH. Want het besef/belang van duurzaamheid begint bij kennis daarover. Ga jij vanuit dat vakgebied jeugd en volwassenen in de regio Midden-Holland enthousiast maken voor natuur en duurzaamheid? Kun jij vanuit jouw kennis en ervaring ook nieuwe NME-projecten opzetten? Dan is ons team Duurzaamheid per september 2018 op zoek naar jou! Het gaat om een tijdelijk functie tot en met december 2018, met mogelijkheid tot verlenging in 2019.

Handreiking aardgasvrij en energieneutraal

Handreiking voor aardgasvrije en energie neutrale nieuwbouw

De gebouwde omgeving zal steeds meer moeten worden losgekoppeld van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de wet Voortgang Energietransitie (wet VET) in werking getreden. Dat betekent dat de gasaansluitplicht voor nieuwbouw officieel is vervallen. De ODMH heeft een handreiking opgesteld om zijn regiogemeenten te ondersteunen.

Geoweek_grondboren

Omgevingsdienst laat kinderen de bodem 'voelen'

Tijdens de nationale Geoweek maken leerlingen in hun eigen omgeving kennis met de praktijk van aardrijkskunde en worden ze zich bewust van de bodem onder hun voeten. De ODMH heeft hieraan een bijdrage geleverd door 2 gastlessen en een excursie te geven aan de groepen 6 van basisschool ’t Carillon in Gouda.

groene energie

Collegebijeenkomst over duurzaamheid in Bodegraven-Reeuwijk

Duurzaamheid, en bijvoorbeeld energiebesparing, staat in toenemende mate in de belangstelling van zowel de rijksoverheid, de provincies en ook bij de regionale overheden (gemeenten en omgevingsdiensten). Want hoe organiseren we de energietransitie? Vanuit bewoners en bedrijven wordt er een zorgvuldige en daadkrachtige aanpak verwacht van de regionale overheid. In de regio Midden-Holland begeleidt en ondersteunt de ODMH zijn regiogemeenten bij deze aanpak.

botsproeven

Botsproeven Omgevingswet, de theorie in praktijk

Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt ca. 25 wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en water tot één nieuwe wet. Door deze wet wordt de samenhang van beleid, besluitvorming en regelgeving m.b.t. de leefomgeving vergroot. Ook moet de besluitvorming versnellen en verbeteren en komt er meer mogelijkheid voor het bestuur om eigen lokale afwegingen te maken.

Bemog 1000x460

Energietransitie in de versnelling: wetgeving voor aardgasvrije nieuwbouw

Eind maart nam de Tweede Kamer een historisch besluit om de gaswinning over 12 jaar te beëindigen. Dit betekent dat we in Nederland nu sneller dan ooit gaan toewerken naar het duurzaam verwarmen van onze gebouwen. In de regio Midden-Holland ondersteunt de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) zijn regiogemeenten hierbij met onder andere adviezen bij nieuwbouwprojecten en het organiseren van praktische workshops

Kalender

Startbijeenkomst Gouda Smart City

Lucht

ICT studenten van diverse opleidingen gaan aan de slag om een meetwerk te realiseren waarmee luchtkwaliteit gemeten kan worden.