Nieuws

CNME De Zwanebloem gaat digitaal!

Vanwege de huidige maatregelen in verband met corona hebben wij de les over 'hoe je eigen lijf werkt, wat doen organen?' aangepast zodat die digitaal gegeven kan worden. Van de kinderen kregen we positieve reacties en zelfs een beoordeling zeer goed!

Bereikbaarheid Omgevingsdienst Midden-Holland

Landelijk treft de overheid steeds maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De ODMH volgt deze maatregelen en past daarom de dienstverlening aan.  Vanzelfsprekend blijven wij online en telefonisch bereikbaar voor u.

Uitkomst 1e versie Regionale Energie Strategie Midden-Holland

In samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken en langs infrastructuur.

Deelnemers gezocht voor proefprojecten Wet kwaliteitsborging!

Wij zijn op zoek naar bedrijven/ondernemers die willen deelnemen aan een proefproject Wet kwaliteitsborging (Wkb). De Wkb is een nieuwe wet en wij willen graag samen met u van te voren inzicht krijgen in de gevolgen voor alle betrokken partijen.

Adviseur Monumenten (junior)

Als ODMH medewerker heb je een baan die ertoe doet! Wij maken de wereld een beetje mooier. Ons team Vergunningverlening zoekt een collega die ons cultureel erfgoed een warm hart toe draagt. Wij zoeken per direct een Adviseur Monumenten (junior).

Trainees ODMH on Route!

Eerst besparen, daarna opwekken. Zo luidt de basisgedachte van Trias Energetica. Dat is een strategie om panden energiezuinig of -neutraal te maken. Ook de overheid stimuleert gebouweigenaren om eerst te isoleren en daarna pas te kiezen voor bijvoorbeeld zonnepanelen.

ISO 9001 certificaat ODMH weer verlengd!

In januari 2021 vond de jaarlijkse ISO 9001 audit plaats bij de ODMH. De auditor sprak op afstand met ODMH medewerkers van alle teams. De audit was een succes en ons certificaat is met drie jaar verlengd!

Wat heeft de ODMH met voedselverspiling?

Het is deze week (1 – 6 februari) de week van de circulaire economie in Nederland. Dit jaar is het thema ‘laten zien dat de circulaire economie in Nederland werkt en groeit’. In de regio Midden-Holland hebben wij aandacht voor het onderwerp ‘Voedselverspilling tegengaan’.

Adviseur duurzaamheid

Zorg jij ervoor dat de eerste wijken van het aardgas af gaan? Analyseer jij de CO2-reductie die we behalen met specifieke programma’s in de regio? Ben jij de duurzaamheids­­vraagbaak bij één van onze zes gemeenten? Dan heeft ons team Duurzaamheid te Gouda per direct plek voor jou als Adviseur Duurzaamheid!