Nieuws

De ODMH is op zoek naar .....

Een enthousiaste en ervaren DIV medewerker, die een bijdrage gaat leveren  aan het up-to-date houden van de documentaire informatie. Wij lopen landelijk voorop als het gaat om digitalisering van ons informatiebeheer en onze werkprocessen. Werk jij zorgvuldig en houd jij van aanpakken? Dan zijn we op zoek naar jou!

Subsidie gebruik zonnepanelen

Afgelopen maanden heeft de ODMH in samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard, Gouda en Waddinxveen, ondernemersverenigingen en Greenspread gewerkt aan een campagne om aandacht en ondersteuning te bieden aan ondernemers bij de aanvraagprocedure voor eventuele subsidie voor het gebruik van zonnepanelen.

Circulaire economie

Week van de circulaire economie

Maandag 14 januari tot en met  vrijdag 18 januari 2019 is het de landelijke Week van de Circulaire Economie. In heel Nederland vinden meer dan honderd evenementen plaats waarin de circulaire economie centraal staat.

Klimaatadaptatie

ODMH ondersteunt regiogemeenten bij klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert. Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door meer wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress.

Nieuwe regels energiebesparende maatregelen bedrijven

Met ingang van 1 januari 2019 gelden nieuwe regels voor energiebesparende maatregelen bij bedrijven. Want met ingang van 1 juli 2019 zijn bedrijven, die onder de reikwijdte van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, verplicht om vierjaarlijks het bevoegd gezag te informeren over genomen energiebesparende maatregelen.

De ODMH is op zoek naar .....

Een teamleider Toezicht en Handhaving die de talenten van medewerkers weet te benutten. En die de medewerkers ook meeneemt in de ontwikkeling die op ons afkomt door de Omgevingswet? Zie jij jezelf de ODMH vertegenwoordigen op diverse niveaus bij aangesloten gemeenten?

Dan is dit wat voor jou!

Controles vuurwerkverkooppunten 2018

Jaarlijks in oktober, november en december controleert de ODMH samen met de brandweer alle vuurwerkverkooppunten in de regio Midden-Holland. Tijdens deze voorcontroles bekijken we samen met de ondernemer of het verkooppunt aan de eisen van het Vuurwerkbesluit voldoet.

Zonnepanelen actie voor bedrijven in regio Midden-Holland

Afgelopen maanden heeft de ODMH in samenwerking met de gemeente Krimpenerwaard, Gouda en Waddinxveen, ondernemersverenigingen en Greenspread gewerkt aan een campagne om aandacht en ondersteuning te bieden aan ondernemers bij de aanvraagprocedure voor eventuele subsidie voor het gebruik van zonnepanelen.

Denk jij buiten de gebaande paden?

Wil jij ons deskundige team Bodem & Archeologie versterken? Wij hebben een vacature voor een adviseur die houdt van afwisseling, zelfstandigheid hoog in het vaandel heeft en met ook nog eens een passie voor 'bodem'.