Nieuws

Stankhinder als gevolg van uitrijden mest

De ODMH krijgt veel meldingen over stankhinder veroorzaakt door het uitrijden van mest. Wij controleren niet het uitrijden van mest. Dit doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Klachten over het uitrijden van mest kunt u digitaal indienen bij de NVWA via Melding doen over natuur en milieu | Melding doen | NVWA.

Kick-off ontwerpwedstrijd Duurzame Wijk 2024

Donderdag 7 maart gaf wethouder Gert van den Ham (Alphen aan den Rijn) het startsein voor de jaarlijkse ontwerpwedstrijd Duurzame Wijk voor middelbare scholieren. Ruim honderd leerlingen van het Ashram College en Groene Hart Lyceum waren in Park Villa aanwezig voor de ‘kick-off’. Zij gaan de komende drie maanden aan de slag met het ontwikkelen en uitwerken van ideeën om de buurt rondom de Mozartlaan in Hazerswoude-Rijndijk zo duurzaam mogelijk te maken.

Positieve beoordeling voor Omgevingsdienst Midden-Holland

Als onderdeel van het InterBestuurlijk Programma VTH milieu (IBP VTH) heeft Omgevingsdienst NL (ODNL) het initiatief genomen om een methodiek voor visitatie van omgevingsdiensten op te zetten.

Boomfeestdag 2023

Elk jaar vindt er een boomfeestdag plaats in de gemeente Gouda. Dit jaar was dit op 15 november ten zuiden van Korte Akkeren, op het eiland naast de sluis. Groep 6 van basisschool de Triangel zette zich in voor een groener Gouda.

Bijeenkomst Zwemwater en de Omgevingswet

Gisteren (7 november) kwamen 180 eigenaren/beheerders van een zwembad of badinrichting in Zuid-Holland naar de Provincie Zuid-Holland voor een speciale informatiebijeenkomst over wat de komst van de  Omgevingswet en de nieuwe regeling zwemwater voor hen betekent.

Maand van de ondergrond

We staan er vaak niet bij stil als we buiten lopen. Maar onder onze voeten, in de ondergrond, gebeurt van alles. Daar liggen onze kabels voor onder andere internet en energie, de buizen van het riool en de vuilcontainers. In toenemende mate wordt het drukker in de ondergrond. We hebben ruimte nodig en in de ondergrond is nog ruimte die kan worden gebruikt.

Ontwerp 'The Sunshine' winnaar Kinderklimaattop Bodegraven-Reeuwijk!

Afgelopen woensdag 25 oktober was de ontknoping van de kinderklimaattop en ontwerpwedstrijd van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2023.

Georganiseerd door de gemeente en Omgevingsdienst Midden Holland/CNME de Zwanebloem.

Negatief zwemadvies voor Plas Vrijenburgbos

De provincie Zuid-Holland stelt een negatief zwemadvies in voor Plas Vrijenburgbos in Barendrecht. Er is op deze locatie PFAS-verontreiniging aangetroffen in het oppervlaktewater. Op basis van extra metingen moet blijken of zwemmen in Plas Vrijenburgbos in de toekomst verantwoord kan. Het negatieve zwemadvies geldt in ieder geval tot 1 oktober; het einde van het zwemseizoen. Voor Plas Vrijenburgbos gold al een waarschuwing voor blauwalg. Ook deze waarschuwing blijft van kracht.

Vliegenoverlast Alphen a/d Rijn

Uit een aantal wijken in Alphen a/d Rijn kwamen veel meldingen over vliegenoverlast. Naar aanleiding hiervan heeft de ODMH extra controles uitgevoerd.