Nieuws

wordt jij onze nieuwe collega

De Omgevingsdienst Midden-Holland is op zoek naar .....

Wil jij als ervaren teamleider Vergunningverlening Bouw en woningtoezicht werken bij een open, klantgerichte en dynamische organisatie? Vind je het leuk om samen met je team te werken aan kwaliteit van de dienstverlening? Ben je in staat om op een mensgerichte manier resultaten te behalen en het team verder te ontwikkelen? Is voor jou het glas half vol en ben je in staat om positief kritisch te zijn?

botsproeven

Botsproeven Omgevingswet, de theorie in praktijk

Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt ca. 25 wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en water tot één nieuwe wet. Door deze wet wordt de samenhang van beleid, besluitvorming en regelgeving m.b.t. de leefomgeving vergroot. Ook moet de besluitvorming versnellen en verbeteren en komt er meer mogelijkheid voor het bestuur om eigen lokale afwegingen te maken.

Bemog 1000x460

Energietransitie in de versnelling: wetgeving voor aardgasvrije nieuwbouw

Eind maart nam de Tweede Kamer een historisch besluit om de gaswinning over 12 jaar te beëindigen. Dit betekent dat we in Nederland nu sneller dan ooit gaan toewerken naar het duurzaam verwarmen van onze gebouwen. In de regio Midden-Holland ondersteunt de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) zijn regiogemeenten hierbij met onder andere adviezen bij nieuwbouwprojecten en het organiseren van praktische workshops

N207bordje

ODMH werkt mee aan nieuwe provinciale weg

Met het project de N207 willen de gemeenten en de provincie de doorstroming van de N207 aanpakken in Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude Dorp. Door deze aanpak willen deze partijen, de bereikbaarheid en de leefbaarheid verbeteren van genoemde gemeenten.

Zwemwater met neg_zwemadvies

Zwemwaterseizoen 2018 gestart

Jaarlijks start op 1 mei het zwemwaterseizoen. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) verstrekt tijdens het zwemwaterseizoen actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit van de officiële zwemwaterlocaties in de provincie Zuid-Holland.

0001- Andre Mutter 5100074

Eerste digitale nieuwsbrief ODMH

Met gepaste trots bied ik u hierbij onze eerste digitale nieuwsbrief aan. Als kennisinstituut willen wij met deze nieuwsbrief de informatiestroom versterken naar u als onze opdrachtgevers.

ODMH Express

Informatie over wat de aanleiding is voor de ODMH Express en wat de ODMH daarmee beoogt.

Duurzaam-_energiebus

Subsidie voor regionale energieloketten is goedgekeurd

De ODMH heeft een voorstel geschreven voor de besteding van een provinciale subsidie van € 100.000 ter ondersteuning van het digitale energieloket. Het voorstel is goedgekeurd en het budget is toegekend.

Kalender

Convenant Regionale Energiestrategie

Ondertekening-convenant-Regionale-Energiestrategie-Midden-Holland

Ondertekening Convenant Regionale Energiestrategie Midden-Holland 2018 - 2025