Nieuws

Geoweek_grondboren

Omgevingsdienst laat kinderen de bodem 'voelen'

Tijdens de nationale Geoweek maken leerlingen in hun eigen omgeving kennis met de praktijk van aardrijkskunde en worden ze zich bewust van de bodem onder hun voeten. De ODMH heeft hieraan een bijdrage geleverd door 2 gastlessen en een excursie te geven aan de groepen 6 van basisschool ’t Carillon in Gouda.

groene energie

Collegebijeenkomst over duurzaamheid in Bodegraven-Reeuwijk

Duurzaamheid, en bijvoorbeeld energiebesparing, staat in toenemende mate in de belangstelling van zowel de rijksoverheid, de provincies en ook bij de regionale overheden (gemeenten en omgevingsdiensten). Want hoe organiseren we de energietransitie? Vanuit bewoners en bedrijven wordt er een zorgvuldige en daadkrachtige aanpak verwacht van de regionale overheid. In de regio Midden-Holland begeleidt en ondersteunt de ODMH zijn regiogemeenten bij deze aanpak.

botsproeven

Botsproeven Omgevingswet, de theorie in praktijk

Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt ca. 25 wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en water tot één nieuwe wet. Door deze wet wordt de samenhang van beleid, besluitvorming en regelgeving m.b.t. de leefomgeving vergroot. Ook moet de besluitvorming versnellen en verbeteren en komt er meer mogelijkheid voor het bestuur om eigen lokale afwegingen te maken.

Bemog 1000x460

Energietransitie in de versnelling: wetgeving voor aardgasvrije nieuwbouw

Eind maart nam de Tweede Kamer een historisch besluit om de gaswinning over 12 jaar te beëindigen. Dit betekent dat we in Nederland nu sneller dan ooit gaan toewerken naar het duurzaam verwarmen van onze gebouwen. In de regio Midden-Holland ondersteunt de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) zijn regiogemeenten hierbij met onder andere adviezen bij nieuwbouwprojecten en het organiseren van praktische workshops

N207bordje

ODMH werkt mee aan nieuwe provinciale weg

Met het project de N207 willen de gemeenten en de provincie de doorstroming van de N207 aanpakken in Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude Dorp. Door deze aanpak willen deze partijen, de bereikbaarheid en de leefbaarheid verbeteren van genoemde gemeenten.

Zwemwater met neg_zwemadvies

Zwemwaterseizoen 2018 gestart

Jaarlijks start op 1 mei het zwemwaterseizoen. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) verstrekt tijdens het zwemwaterseizoen actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit van de officiële zwemwaterlocaties in de provincie Zuid-Holland.

0001- Andre Mutter 5100074

Eerste digitale nieuwsbrief ODMH

Met gepaste trots bied ik u hierbij onze eerste digitale nieuwsbrief aan. Als kennisinstituut willen wij met deze nieuwsbrief de informatiestroom versterken naar u als onze opdrachtgevers.

odmh express

ODMH Express

Informatie over wat de aanleiding is voor de ODMH Express en wat de ODMH daarmee beoogt.

Kalender

Convenant Regionale Energiestrategie

Ondertekening-convenant-Regionale-Energiestrategie-Midden-Holland

Ondertekening Convenant Regionale Energiestrategie Midden-Holland 2018 - 2025

Er zijn geen evenementen gevonden in de geselecteerde periode.