Nieuws

Positieve audit voor ons ISO 9001 certificaat

In september 2021 vond de jaarlijkse ISO 9001 audit plaats bij de ODMH.

Bodemsanering moestuin Zorgboerderij Gouda

De Omgevingsdienst Midden-Holland voert een bodemsanering uit op het achterterrein van de Zorgboerderij Gouda aan de Bloemendaalseweg.

Toezichthouder milieu

Bijdragen aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving door kwalitatief en efficiënt toezicht. Daarvoor zorg jij als toezichthouder milieu. Wij zoeken per direct een toezichthouder milieu.

Teamleider Vergunningverlening

Ben jij een teamleider die de talenten van medewerkers goed weet te benutten? Zie jij jezelf de ODMH vertegenwoordigen op het gebied van vergunningverlening BWT bij onze klantgemeenten? Wil je graag meebouwen aan een sterke en toekomstbestendige organisatie met betrokken medewerkers? Dan zoeken we jou!

CNME De Zwanebloem gaat digitaal!

Vanwege de huidige maatregelen in verband met corona hebben wij de les over 'hoe je eigen lijf werkt, wat doen organen?' aangepast zodat die digitaal gegeven kan worden. Van de kinderen kregen we positieve reacties en zelfs een beoordeling zeer goed!

Bereikbaarheid Omgevingsdienst Midden-Holland

Landelijk treft de overheid steeds maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De ODMH volgt deze maatregelen en past daarom de dienstverlening aan.  Vanzelfsprekend blijven wij online en telefonisch bereikbaar voor u.

Uitkomst 1e versie Regionale Energie Strategie Midden-Holland

In samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken en langs infrastructuur.

Deelnemers gezocht voor proefprojecten Wet kwaliteitsborging!

Wij zijn op zoek naar bedrijven/ondernemers die willen deelnemen aan een proefproject Wet kwaliteitsborging (Wkb). De Wkb is een nieuwe wet en wij willen graag samen met u van te voren inzicht krijgen in de gevolgen voor alle betrokken partijen.

Trainees ODMH on Route!

Eerst besparen, daarna opwekken. Zo luidt de basisgedachte van Trias Energetica. Dat is een strategie om panden energiezuinig of -neutraal te maken. Ook de overheid stimuleert gebouweigenaren om eerst te isoleren en daarna pas te kiezen voor bijvoorbeeld zonnepanelen.