Nieuws

Negatief zwemadvies voor Plas Vrijenburgbos

De provincie Zuid-Holland stelt een negatief zwemadvies in voor Plas Vrijenburgbos in Barendrecht. Er is op deze locatie PFAS-verontreiniging aangetroffen in het oppervlaktewater. Op basis van extra metingen moet blijken of zwemmen in Plas Vrijenburgbos in de toekomst verantwoord kan. Het negatieve zwemadvies geldt in ieder geval tot 1 oktober; het einde van het zwemseizoen. Voor Plas Vrijenburgbos gold al een waarschuwing voor blauwalg. Ook deze waarschuwing blijft van kracht.

Provincie verlengt negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden

De provincie Zuid-Holland blijft adviseren om niet te zwemmen in recreatieplas Merwelanden in Dordrecht. Zwemmen in deze plas kan, in combinatie met de inname van PFAS uit andere bronnen, ervoor zorgen dat mensen te veel PFAS binnenkrijgen. En dat kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Dit blijkt uit nader onderzoek door het RIVM in opdracht van de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het negatieve zwemadvies geldt in ieder geval tot 1 oktober.

Vliegenoverlast Alphen a/d Rijn

Uit een aantal wijken in Alphen a/d Rijn kwamen veel meldingen over vliegenoverlast. Naar aanleiding hiervan heeft de ODMH extra controles uitgevoerd.

Vrijwilliger van De Zwanebloem krijgt een lintje

Wij zijn er enorm trots op dat één van de tien Gouwenaars die benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje Nassau “onze” vrijwilliger Dick Verbaan is!

Unieke archeologische vondst in Hazerswoude-Rijndijk

Onze archeologe Janneke Noordervliet vertelt aan het Leidsch Dagblad enthousiast: "We hebben een Romeinse mijlpaal gevonden! De eerste in Nederland langs de Limesweg. Echt uniek!"

Toezichthouden vanuit de lucht

Het vliegen met een drone in in Nederland aan strikte voorwaarden verbonden op het gebied van veiligheid en privacy. Niet iedereen mag zomaar met een drone vliegen. We zijn er dan ook heel erg trots op dat 7 collega's van de ODMH de opleiding tot dronepiloot succesvol hebben afgerond!

Kick-off ontwerpopdracht Duurzame stad Gouda 2023

Maandag 20 februari was de kick-off van de ontwerpopdracht Duurzame Stad. ODMH organiseert de opdracht dit jaar alweer voor de 11e keer voor middelbare scholen in Gouda in samenwerking met de gemeente.

"Maak een klimaat adaptief ontwerp voor de Kadenbuurt in Gouda en hou daarbij rekening met alle duurzaamheidsthema's" is de opgave. Leerlingen van drie middelbare scholen uit Gouda de komende maanden aan de slag om duurzame ontwerpen te maken.

Aerius (stikstof) calculator is geactualiseerd

AERIUS is een rekenprogramma dat neerslag (depositie) van stikstof op Natura 2000 gebieden in Nederland berekent, monitort en registreert. Deze stikstofberekening wordt uitgevoerd om te bepalen of bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden, nieuwe wegen of het houden van vee leiden tot een toename aan stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Brieven via Jeleefomgeving.nl

Vanaf maandag 13 februari ontvangt iedereen die digitaal een besluit bij ons aanvraagt zo veel mogelijk onze antwoordbrieven of besluiten via  ‘jeleefomgeving.nl’. Deze brieven en besluiten sturen wij dan niet meer per post.

De digitale verzending sluit aan op de veel gehoorde behoefte van inwoners en ondernemers.