Bodem en Archeologie


De ODMH zorgt ervoor dat in de regio Midden-Holland de bodem geschikt is èn blijft om op te wonen, te werken, te recreëren en te produceren voor huidige en toekomstige generaties. Tevens zorgen we voor behoud van archeologisch erfgoed.

De bodem vormt de basis van het bestaan.  Er worden wegen op aangelegd, huizen op gebouwd, voedsel verbouwd en drinkwater uit gehaald. De bodem is ook kwetsbaar. Intensief gebruik vorm een bedreiging voor de goede eigenschappen van de bodem. Daarom moeten we zuinig zijn op het gebruik ervan en maken we de bodem weer schoon als die verontreinigd is.

Contact

Als u vragen heeft dan kunt u die mailen naar bodembalie@odmh.nl.
In dringende gevallen kunt bellen naar het algemene nummer van ons,
088 54 50 000, en vragen naar het team Bodem en Archeologie.

Uitgelicht

Bodemkwaliteitskaarten

Op de bodemkwaliteitskaart kunt u van een wijk of gebied de gemiddelde bodemkwaliteit bekijken. Omdat het een gemiddelde is, zegt het niets over de bodemkwaliteit op een individueel perceel. Uniek in Nederland is dat voor de regio Midden-Holland één gebiedsdekkende bodemkwaliteitskaart is ontworpen.

Let op lood

De bodem in de regio Midden-Holland is schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal even schoon, er zijn verschillen met vooral oudere delen van steden en oude dorpskernen. Een van de stoffen die in de bodem kan voorkomen is lood. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid.

Grondstromenmakelaar

Wij hebben een grondstromenmakelaar in dienst die in onze regio vraag en aanbod van grond bij elkaar brengt tussen gemeenten onderling en ook tussen gemeenten en aannemers. Door deze werkzaamheden ontstaat een goedkopere, gemakkelijkere en duurzame methode om grondstromen te coördineren.