Omgevingsplan


Heeft u de komende maanden plannen voor een groter bouw- of verbouwproject of een andere ruimtelijke ontwikkeling? Dan krijgt u te maken met de nieuwe Omgevingswet die ingaat op 1 januari 2024. Hieronder leest u wat de omgevingswet voor u betekent.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Nu toetst de gemeente of de ODMH nog of uw plan binnen het bestemmingsplan past. Maar vanaf januari 2024 wordt dat het omgevingsplan. Past uw plan straks niet binnen het omgevingsplan heeft u 2 mogelijkheden:

  1. U vraagt een wijziging van het omgevingsplan aan.
  2. U vraagt een vergunning aan om van het omgevingsplan af te wijken. We noemen dat een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Plannen voor en na 1 januari 2024

In aanloop naar de Omgevingswet geldt een overgangssituatie. Dat betekent dat we een:

  • (ontwerp)bestemmingsplan dat uiterlijk voor 1 januari 2024 ter inzage ligt, nog onder de bestaande wetgeving behandelen. Een plan dat op of ná 1 januari 2024 ter inzage gaat, valt onder de nieuwe wetgeving.
  • aanvraag omgevingsvergunning die u voor 1 januari 2024 indient, volgens het huidige recht afhandelen. Alle aanvragen die na 1 januari 2024 worden ingediend, behandelen we volgens de regels van de Omgevingswet.

Wat betekent het nieuwe omgevingsplan  voor u?

Bent u nu al in gesprek over uw plannen?

Bent u al met uw gemeente of met ons in gesprek over uw plannen? Uw contactpersoon informeert u dan over de aankomende wetswijziging. Samen met uw contactpersoon kijkt u naar de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet en de toetsing aan het omgevingsplan u biedt.

Gaat u binnenkort een nieuw plan indienen dat niet binnen het omgevingsplan past?

Start dat eerst met de vergunningcheck in het Omgevingsloket. Daar ziet u wie de behandelende dienst is voor uw aanvraag: in de meeste gevallen is dat uw gemeente of de ODMH. Neem vervolgens contact op. Graag kijken we samen met u naar de mogelijkheden voor uw aanvraag en de gevolgen van de verandering. Op die manier is het duidelijk voor u welke stappen u kunt zetten om uw initiatief tot stand te brengen.

Termijnprocedure BOPA

Onder de Omgevingswet duurt de procedure voor een omgevingsvergunning in principe 8 weken. Er zijn uitzonderingen waarbij een termijn van 26 weken wordt aangehouden. Bijvoorbeeld als er voor het initiatief een milieueffectrapport (m.e.r.) moet worden gemaakt. Dat is het geval, bij een activiteit met aanzienlijke effecten voor de fysieke leefomgeving, zoals een nieuwe ontwikkeling waarvan de gemeente weet dat de lokale bevolking daar veel bezwaren tegen heeft.

Omgevingsplan per gemeente

Iedere gemeente heeft haar eigen Omgevingsplan. Raadpleeg hieronder het participatiebeleid per gemeente:

  • Alphen aan den Rijn
  • Bodegraven - Reeuwijk
  • Gouda
  • Krimpenerwaard
  • Waddinxveen
  • Zuidplas