Slootdempingen Krimpenerwaard


Tussen 1950 en 1980 zijn in het veenweide gebied van de Krimpenerwaard vele sloten gedempt, deels met bodemvreemde materialen als puin en huisvuil.

Onduidelijkheid over de (schadelijke) gevolgen voor het milieu en de landbouw van deze demping heeft geleid tot een terughoudende opstelling van landeigenaren bij de ruil of aankoop van percelen grond. Hierdoor stagneerden de landinrichtingsplannen voor het gebied en daarmee de ontwikkelingen voor de landbouw, natuur en recreatie.

Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard

In 1998 hebben de belanghebbende partijen in de regio de onafhankelijke Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard opgericht. Gezamenlijk is een aanpak uitgewerkt in een bodembeheerplan en is een bestuursovereenkomst afgesloten.
Inmiddels zijn een flink aantal projecten uitgevoerd en voormalige dempingen afgedekt. De risico’s zijn in kaart gebracht en overeenkomsten zijn afgesloten.

In 2012 is de Stichting ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) in Gouda. In 2016 is de Stichting ontbonden. De contracten met de landeigenaren zijn overgenomen door de provincie Zuid-Holland.
De ODMH is, namens de provincie Zuid-Holland, verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Nieuwe eigenaar, nieuwe overeenkomst

Een bodemovereenkomst is afgesloten met de eigenaar van de percelen waarop de betreffende dempingen gelegen zijn.

Bij verkoop van de percelen dient ook de overeenkomst te worden overgeschreven naar de nieuwe eigenaar. U dient hiervoor dit aanvraagformulier (docx, 36 kB) te gebruiken. Wilt u het formulier zo volledig mogelijk invullen?

U ontvangt van ons een bevestigingsbrief nadat wij de aanvraag hebben verwerkt.

Nog vragen?

Mocht u specifieke dempingsinformatie willen of heeft u vragen over overeenkomsten dan kunt u mailen naar slootdempingen@odmh.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mocht u prijs stellen op een persoonlijk gesprek dan is dit ook mogelijk bij de ODMH aan de Thorbeckelaan 5 te Gouda. U dient van tevoren een afspraak te maken, via 088 54 50 000 of via ons mailadres.