Overgangsrecht Wet bodembescherming (Wbb)


Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet (Ow) in werking en daarmee verdwijnt de Wet bodembescherming (Wbb). Wel geldt er nog een overgangswetgeving, hieronder leggen wij u uit hoe die werkt.

De Wbb blijft van toepassing op gevallen van ernstige verontreinigingen of saneringen waarvoor:

  • spoedige sanering noodzakelijk is (er moet wel een besluit 'ernst en spoed" zijn opgenomen voor 1 januari 2024
  • vóór 1 januari 2024 een saneringsplan is ingediend, zelfs als er nog geen besluit ernst/spoed over het geval is genomen (en het hoeft dus ook niet persé spoed te zijn);
  • vóór 1 januari 2024 een BUS-melding is ingediend;
  • de sanering al is gestart.

Bij gevallen van ernstige verontreinigingen waarvoor voor een deel van het geval een deelsaneringsplan is ingediend geldt dat alleen dat deel van het geval onder de Wbb blijft vallen.