Overgangsrecht Wet bodembescherming (Wbb)


Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet (Ow) in werking en daarmee verdwijnt de Wet bodembescherming (Wbb). Wel geldt er nog een overgangswetgeving, hieronder leggen wij u uit hoe die werkt.

De Wbb blijft van toepassing op gevallen van ernstige verontreinigingen of saneringen waarvoor:

  • spoedige sanering noodzakelijk is (er moet wel een besluit 'ernst en spoed" zijn opgenomen voor 1 januari 2024
  • vóór 1 januari 2024 een saneringsplan is ingediend, zelfs als er nog geen besluit ernst/spoed over het geval is genomen (en het hoeft dus ook niet persé spoed te zijn);
  • vóór 1 januari 2024 een BUS-melding is ingediend;
  • de sanering al is gestart.

Bij gevallen van ernstige verontreinigingen waarvoor voor een deel van het geval een deelsaneringsplan is ingediend geldt dat alleen dat deel van het geval onder de Wbb blijft vallen.

Bodeminformatie op de kaart

In de Atlas Midden-Holland staat in de Atlas Bodeminformatie een kaart Overgangsrecht Wbb waarop u kunt zien of u mogelijk te maken heeft met overgangsrecht. Als de activiteit plaatsvindt buiten de aangeduide locaties, is overgangsrecht niet van toepassing. Als de activiteit plaatsvindt binnen de aangeduide locaties, kan overgangsrecht van toepassing zijn. De activiteit in combinatie met de specifieke situatie is bepalend of overgangsrecht van toepassing is. Het bevoegd gezag Wbb heeft hierin de nodige beoordelingsruimte. Vindt uw activiteit (gedeeltelijk) plaats binnen een aangeduide locatie, neem dan contact met ons op via bodembalie@odmh.nl.

Formulieren

Voor de activiteiten die worden afgedaan onder het overgangsrecht Wbb kunt u gebruik blijven maken van de formulieren zoals deze op onze website worden aangeboden.

Interactieve PDF

Het overgangsrecht Wbb zit best ingewikkeld in elkaar. De OD’s in Zuid-Holland namen daarom het initiatief om het overgangsrecht Wbb meer begrijpelijk uit te leggen in een interactieve pdf.

Klik hier om de interactieve PDF te bekijken. (pdf, 1 MB)

De interactieve pdf maakt duidelijk of op een bepaalde situatie overgangsrecht Wbb van toepassing is.