Bodemkwaliteitskaarten


Op de bodemkwaliteitskaart kunt u van een wijk of gebied de gemiddelde bodemkwaliteit bekijken. Omdat het een gemiddelde is, zegt het niets over de bodemkwaliteit op een individueel perceel. Die kan als gevolg van handelingen meer of minder verontreinigd zijn dan de bodemkwaliteitskaart aangeeft. Wilt u informatie over de bodemkwaliteit van een individueel perceel? Raadpleeg dan ATLAS Bodeminformatie.

Wat kun je er mee?

Met de bodemkwaliteitskaart kunt u:

  • De mogelijkheden van hergebruik voor vrijgekomen of gekeurde grond bepalen, zie ook Grondverzet.
  • Gebiedspecifieke achtergrondgehalten bekijken. Hiermee kan worden bepaald of in bodemonderzoek aangetroffen gehalten ‘normaal’ zijn in die wijk of gebied.
  • Bekijken of bij bouwen altijd volledig verkennend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd.Zie ook Bodem en Bouwen.

De bodemkwaliteitskaart (pdf, 5.7 MB) (pdf, 5.7 MB) en Nota Bodembeheer 2016 (pdf, 7.9 MB) (pdf, 7.9 MB) zijn in iedere gemeente vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt de verschillende kaarten van onze bodemkwaliteitskaart ook bekijken via onze Atlas. Hier kunt u de kaarten ook inzoomen.

Hoewel de gemeente Zoetermeer niet hoort tot de regio Midden-Holland is deze gemeente ook opgenomen omdat de kwaliteitskaart tegelijkertijd is opgesteld. Voor meldingen van grond- en baggerverzet in de gemeente Zoetermeer moet u zich wenden tot de gemeente Zoetermeer.

Verklaring

De verstrekte informatie is met zorg samengesteld. De ODMH spant er zich voor in de inhoud van de Atlas regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Wanneer u informatie tegenkomt die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt uw opmerkingen mailen aan bodembalie@odmh.nl.

De ODMH is niet aansprakelijk voor ontbrekende, verouderde of onjuiste vermelding van gegevens in de Atlas en websites waarnaar wordt verwezen. Evenmin is de ODMH aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.
Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Beslissingen die u maakt op basis van deze informatie zijn voor eigen risico.