Naast bodemonderzoeken ook het XML bestand delen


Waarschijnlijk zal u het al gemerkt hebben. Als u een bodemonderzoek bij ons indient dan verzoeken wij steeds vaker of u ook een zogenaamd XML-bestand met ons kan delen.

Let op, het aanleveren van XML-bestanden ontslaat u niet van de verplichting om het gehele bodemonderzoek aan te leveren als PDF!

Wat is een XML-bestand?

Een XML-bestand (.xml) bevat de gegevens van het bodemonderzoek zoals coördinaten en stofmeetgegevens. Dit bestand is direct in te lezen in ons bodeminformatiesysteem. Wij ontvangen graag XML-bestanden van SIKB0101 versies: 13.3.0-13.5.0 of 14.0.0-14.6.0. Hierbij verzoeken we u één XML te sturen per individueel onderzoek.

U kan controleren of uw XML-bestand de juiste gegevens bevat met deze validatieservice .

Waarom vragen wij XML-bestanden op?

Zoals al gesteld  is een XML-bestand direct in een bodeminformatiesysteem in te lezen. Dit betekent dat gegevens hierdoor meteen uitwisselbaar zijn op grote schaal.
Als wij enkel een PDF ontvangen zouden wij deze gegevens nog handmatig over moeten nemen om dit mogelijk te maken. Dit handmatig invoeren is gevoelig voor fouten en kost (onnodig) veel tijd.

De direct uitwisselbare gegevens gebruiken wij voor verschillende doeleinden. Een goed voorbeeld is het vijfjaarlijks aanvullen en actualiseren van de bodemkwaliteitskaart. Dit doen we op basis van alle direct beschikbare stofgegevens.

Het inlezen van XML’s vergroot de dataset die beschikbaar is voor de bodemkwaliteitskaart. Met de bodemkwaliteitskaart vergemakkelijken we grondverzet en verminderen we de noodzaak tot onderzoek.
Daarnaast gaat de Basisregistratie Ondergrond in de toekomst ook bodemchemische gegevens bevatten. Door te werken met XML’s kunnen we snel en correct deze bodemchemische gegeven gaan aanleveren. Uiteindelijk zullen dus op grote schaal alle gegevens uit de aangeleverde XML-bestanden voor iedereen beschikbaar zijn.