Grondstromenmakelaar


Bij ODMH is een grondstromenmakelaar actief die in de regio Midden-Holland vraag en aanbod van grond bij elkaar brengt tussen gemeenten onderling en ook tussen gemeenten en aannemers.

Door deze werkzaamheden ontstaat een goedkopere, gemakkelijkere en duurzame methode om grondstromen te coördineren. Hierdoor kunnen gemeenten kosten besparen op het gebruik van een grondbank en van transport, en ook op het keuren van grond die afgevoerd wordt.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de grondstromenmakelaar, lees dan de publicatie 'Makelaar brengt grondstromen in Midden-Holland bij elkaar'. (pdf, 2.2 MB)

Eén bodemkwaliteitskaart voor Midden-Holland

Uniek in Nederland is dat wij voor de regio Midden-Holland één gebiedsdekkende bodemkwaliteitskaart ontworpen hebben. Een omvangrijk gebied waarvan wij verwachten dat er op basis van de kwaliteit aanzienlijk wat grond toepasbaar is in buurgemeenten. Een klein rekensommetje leert dat de energie die gestoken wordt in het
makelen van een partij gebiedseigen grond van 6.000 m3 (die anders ingekocht moet worden voor circa 5 euro/ m3) snel is terugverdiend.