Handelsverbod op Japanse duizendknopen bij grondverzet


Sinds 1 januari 2022 geldt een handelsverbod voor de Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en Bastaardduizendknoop. Dit volgt uit een aanvulling op het Besluit natuurbescherming.

Grondverzet met daarin Japanse duizendknoop is verboden

Het handelsverbod geldt ook voor grondverzet waarin resten van deze soorten zitten. Uit deze resten kunnen namelijk makkelijk nieuwe planten groeien. Grondverzet zorgt dus mogelijk voor de verspreiding van de duizendknopen. De benoemde duizendknopen zijn invasieve exoten, wat betekent dat deze oorspronkelijk niet uit Nederland komen en ongewenste effecten hebben. Zij kunnen onder meer wegen beschadigen. Het is dus belangrijk dat bij grondverzet vooraf gecontroleerd wordt of de duizendknopen aanwezig zijn op de locatie of in de grond zelf.

Zie voor meer informatie de website van Bodemplus.

Als ODMH voeren wij geen toezicht en handhaving

Omdat het handelsverbod volgt uit het Besluit natuurbescherming is het ministerie van Landbouw, Natuur en Veehouderij bevoegd gezag.

Namens hen voeren Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten en de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland toezicht en handhaving uit. De gemeenten zijn geen bevoegd gezag voor de verspreiding van invasieve exoten.

Als Omgevingsdienst Midden-Holland voeren wij dan ook geen actieve toezicht en handhaving uit. Wel attenderen wij op het verbod waar nodig. We adviseren aannemers om hun werknemers voldoende op te leiden zodat zij (resten van) Japanse Duizendknoop of de andere soorten kunnen herkennen en weten wat ze moeten doen.

Hiervoor zijn verschillende protocollen beschikbaar, bijvoorbeeld het landelijke protocol. Ook is het verstandig om tijdens het vooronderzoek ook aandacht te hebben voor duizendknopen.


Japanse duizendknoop